Main content

Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan waarheen?

12.02.2014

Waar moet de volgende Vlaamse Regering prioritair op inzetten voor kinderen en jongeren? De afdeling Jeugd zet volop koers naar het volgende Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan (JKP) 2015-2019. Enkele stappen werden gezet.