Main content

Hoe woonomgevingen kindvriendelijk maken?

27.03.2017
Meisje in spreidstand op betonblok

Maakt u op lokaal niveau mee het verschil voor kinderen en voor het woonbeleid? Laat u dan inspireren over kindvriendelijke woonomgevingen. Maak kennis met visie, strategie en lokale kindvriendelijke praktijken via de presentaties.

Samen met de steden Gent, Kortijk, Leuven, Gent en Turnhout organiseerden de VVSG, het Kinderrechtencommissariaat, de Vlaamse Woonraad en de VVJ (Vereniging van Vlaamse Jeugddiensten) vijf inspirerende events.

Hoe het was Gent en Kortrijk?

Ideeën zat. Als je hard genoeg aan de boom schud vallen de blaadjes vanzelf: speelweefsel, schoolstraat, tijdelijke speelruimte, speels effect van water in de stad, schoolspeelplaatsen openstellen, zone 30, boomhutten, de grote markt verandert tijdens de zomer in een tijdelijke speeltuin, ‘geen kind op straat’ project en bijhorende taskforce om dakloosheid bij kinderen te vermijden, de woonomgeving is mede-opvoeder, Goe-Gespeeld charter realiseren. Maar ook participatie en ruimte voor het experiment: moedig het experiment aan.

Laat je niet verlammen

Zeg niet automatisch: ‘mag dat wel?’. Laat je niet verlammen door alles wat mis kan lopen. Sta open voor de initiatieven die vanuit de mensen, jongeren, kinderen komen. Ondersteun ze waar je kan en je zal zien dat het voor iedereen aanstekelijk werkt, ook voor de ‘hardere’ diensten in het stadhuis.

Volharden ook bij de hardere gemeentediensten

Kindvriendelijke woonomgeving is: actieplannen, bruggen leggen naar andere diensten, verankering van jeugdwerk in kwetsbare buurten. Een pleidooi voor een sterk actieplan, gedragen door alle relevante gemeentediensten, want kindvriendelijke woonomgeving is meer dan speeltoestellen. Speeltoestellen kunnen de kers op de taart zijn, maar zorg eerst dat er taart is!.

Veranker het jeugdwerk fysiek in sociale wijken. ’Dankzij onze verankering in Volkwelzijn kennen de mensen ons, vertrouwen ze ons, komen ze met hun kleine verhalen en hebben we ons fiets(herstel)project ‘Kids on wheels’ als motor voor de samenhang in de wijk kunnen uitbouwen’.

Trek de kaart van spel om verbinding tussen de buurtbewoners te stimuleren. ‘Mijn sociale wijk is zeer divers. De verbinding tussen de gezinnen kan dus een duwtje in de rug gebruiken. Via spel, vrije tijdsactiviteiten, spelotheek, tijdelijke kinderopvang, mobiele speelpleinwerking, gezamenlijke opruimacties maar ook huistaakbegeleiding maken we die verbinding waar’.

‘Kindlint’ een speelweefsel met speelse en artistieke prikkels doorheen de stad die groot en klein doen spelen. ‘Maar vergis je niet dat gaat niet vanzelf. Blijf op dezelfde nagels kloppen, bouw een netwerk uit, nodig jezelf uit op vergaderingen van de hardere gemeentediensten die je nodig hebt en volhard: wat vandaag een neen is, kan morgen een ja zijn!’.

En wat met de ambitie om voor elke inwoner speel- en vrije tijdsactiviteit te realiseren in een straal van 500 m? ‘Ik vertrek van de plattegrond van mijn gemeente, breng in kaart wat er al is, en duidt aan waar wat nog nodig is om onze ambitie te realiseren. Zijn er trage wegen nodig? Is de weg ernaar veilig genoeg? Samen met mijn schepen van Jeugd trek ik naar de andere diensten en de burgers om het te realiseren.’

School en buurt omarmen elkaar

Kindvriendelijke woonomgeving is ook een schooldirecteur die over het muurtje kijkt en samen met zijn collega’s aan de slag. ‘Wat begon als promotie voor mijn school’, eindigde in een blijvende warme relatie tussen mijn school en de buurt’. Toen de schooldirecteur als kersverse directeur op de school aankwam, nam hij een buurtwerker onder de arm en koos resoluut voor de integratie van zijn school in de buurt. Tweewekelijks maken ze een nieuwsbrief met weetjes uit de school en de buurt. ‘Onze speelplaats wordt binnenkort heraangelegd. We willen een grote BBQ-pit. Voor mijn leerlingen maar ook voor de buurtbewoners’. Zijn school is letterlijk en figuurlijk een open school. Verschillende organisaties vergaderen er. Dagelijks wandelen de buurtbewoners over de speelplaats. ‘Anders moeten ze een omweg maken ;-)’. De OKAN-klas inspireert de school om creatief aan de slag te gaan, ook buiten de schoolmuren. ‘Samen met BV’s maken we een verhalenbundel voor mijn anderstalige nieuwkomers en hun ouders. De verhalen komen op internet. Zo kan iedereen meegenieten!’

Kindvriendelijke woonomgevingen