Main content

Vijf beleidsaanbevelingen voor de EU om kinderen te beschermen tegen dak- en thuisloosheid

10.10.2018

Eind 2016 zette het Kinderrechtencommissariaat de bescherming van kinderen tegen dak- en thuisloosheid en hun recht op een geschikte woning op de agenda met het dossier ‘(n)ergens kind aan huis. Dak- en thuisloosheid vanuit kindperspectief’. Op 27 en 28 juni 2018 liep in het Vlaams Parlement en in de Senaat de EC Peer Review ‘Homelessness from a child’s perspective – What are the key elements of an effective child homelessness strategy?’.

Daaruit kwamen vijf belangrijke aanbevelingen voor de EU en haar lidstaten:

  1. Dak- en thuisloosheid bij kinderen is te voorkomen door sterk primair en secundair preventiebeleid dat focust op genoeg kwaliteitsvolle en betaalbare woningen, sterk armoedebeleid, gezinsvriendelijk arbeidsbeleid, integraal jeugdbeschermingsbeleid, woonbegeleiding om uithuiszetting te voorkomen, samenwerking tussen relevante diensten en extra aandacht voor specifieke risicogroepen zoals jeugdhulpverlaters en slachtoffers van intrafamiliaal geweld.
  2. Er is meer kindvriendelijke dak- en thuislozenopvang nodig. Dat betekent zo kort mogelijke opvang met aandacht voor de noden, participatie en continuïteit in het leven van kinderen.
  3. Het toewijzingsbeleid voor sociale woningen moet prioritair aandacht hebben voor dak- en thuisloze kinderen, jongeren en ouders. Afhankelijk van de specifieke noden van het gezin en het aantal sociale woningen kan die prioritaire toewijzing anders ingevuld worden: sommige EU-lidstaten betalen een deel van de huur, andere werken met prioritaire toewijzingsprocedures of een combinatie van de twee.
  4. De aanpak van dak- en thuisloosheid bij kinderen moet vooral lokaal georganiseerd worden. Dat kan met goede ondersteuning van het lokale beleid en goede samenwerking tussen verschillende beleidsniveaus en beleidsdomeinen.
  5. Dak- en thuisloze kinderen moet meer zichtbaar worden in de Europese statistieken. Bijvoorbeeld in de EU-SILC Survey, statistieken over huisvesting, statistieken over uithuiszetting. Peilen naar de aan- of afwezigheid van kinderen in een gezin en de leeftijd van die kinderen, is een eerste stap om analyses vanuit kindperspectief beter mogelijk te maken.

 

Voor het volledige rapport klik: 'Synthesis report ‘Peer Review on 'Homelessness from a child’s perspective – What are the key elements of an effective child homelessness strategy?', ICF and European Centre for Social Welfare Policy and Research, July 2018