Main content

Vanaf 1 juli Sofie Van Rumst kinderrechtencommissaris ad interim

23.04.2019
Sofie Van Rumst

Nu de benoeming van de nieuwe kinderrechtencommissaris is uitgesteld naar de volgende legislatuur keurde het Vlaams Parlement tijdens de plenaire vergadering van 3 april 2019 de aanstelling van Sofie Van Rumst goed als kinderrechtencommissaris ad interim vanaf 1 juli 2019. Naima Charkaoui engageerde zich als kinderrechtencommissaris ad interim tot 30 juni 2019. Daarna gaat ze een nieuwe uitdaging aan bij 11.11.11. 

'Het Kinderrechtencommissariaat is van groot maatschappelijk belang. Elke dag opnieuw vangen we signalen en klachten op van schendingen van kinderrechten. We gaan actief aan de slag met deze klachten, en proberen deze om te buigen in het belang van de kinderen en jongeren. Met ons team blijven we voor vele kinderen en jongeren het verschil maken, ook in deze overgangsperiode. Ik zet als kinderrechtencommissaris ad interim graag mijn schouders onder onze werking, tot de nieuwe kinderrechtencommissaris er is.' Sofie Van Rumst

Sofie Van Rumst legde haar eed af bij de voorzitter van het Vlaams Parlement Jan Peumans op 23 april 2019.

Eedaflegging Sofie Van Rumst op 23 april 2019