Main content

Uitreiking eerste Belgische Kinderrechtenprijs

18.11.2017
Kinder- en jongerenjury Belgische Kinderrechtenprijs 2017

Aan de vooravond van de Internationale dag van de Rechten van het Kind (20 november) reikte een nationale jury van twintig Nederlandstalige en Franstalige jongeren tussen twaalf en achttien jaar in het Federale Parlement de eerste Belgische Kinderrechtenprijs uit aan de 'School van het Maximiliaanpark'. Dit lerarencollectief biedt schoolse, sociaal-culturele en administratieve hulp aan kinderen van migranten, vluchtelingen en van wie de moedertaal verschilt van de taal op school.

Ter gelegenheid van de 25 verjaardag van de Délégué général aux droits de l’enfant (DGDE) en de 80 van de NGO Plan International, sloegen deze twee organisaties de handen in elkaar om samen met het Vlaams Kinderrechtencommissariaat deze prijsuitreiking te organiseren.

'Every Child is a different kind of flower. All together they make a beautiful garden' is de slogan van de jury.'