Main content

Time-out in de plaats van definitief uitsluiten

11.02.2014

De Vlaamse Scholierenkoepel sprak met time-outers en hun klasgenoten. Time-outprojecten worden als een krachtig en waardevol alternatief ervaren voor leerlingen die het moeilijk hebben op school. De aanpak is individueel en de scholier staat centraal. Het programma wordt samen met de leerling opgesteld op basis van zijn individuele noden en interesses. Toch geven scholieren aan dat het geen wondermiddel is en niet voor iedereen de beste oplossing is. Time-out is geen kant-en-klare oplossing. Het is een belangrijke stap in een langdurig proces. Time-out moet daarom steeds kaderen in een breed schoolbeleid.