Main content

Studiedagen Vlaams Jeugddelinquentierecht

20.03.2019

Door de zesde staatshervorming zijn de gemeenschappen bevoegd voor jeugddelinquentie. Het Vlaamse Jeugddelinquentiedecreet treedt in werking op 1 september 2019 en vervangt grotendeels de Jeugdbeschermingswet van 1965 en 2006. Dat zal een grote impact hebben op praktijk, beleid en onderzoek. Wat zijn de basisprincipes, de algemene structuur, de vernieuwingen en de praktische gevolgen van het nieuwe Vlaamse jeugddelinquentierecht? Maak op 17 en 27 mei 2019 kennis met de nieuwe wetgeving

Het is cruciaal dat alle betrokkenen op geïnformeerde wijze aan de slag kunnen gaan met de nieuwe wetgeving. De studiedagen starten vanuit een juridischinformatief perspectief, maar zijn toegankelijk voor alle actoren.

>> Klik hier voor meer informatie en om in te schrijven.

De studiedagen worden georganiseerd door het Instituut voor Sociaal Recht en het Leuvens Instituut voor Criminologie (rechtsfaculteit KU Leuven), samen met alle actoren uit het Vlaamse jeugdbeschermingslandschap: Agentschap Jongerenwelzijn, Cachet, Jongerenbegeleiding-Informant, het Kenniscentrum Kinderrechten, het Kinderrechtencommissariaat, Oudersparticipatie Jeugdhulp Vlaanderen, Steunpunt Mens en Samenleving (SAM), de federatie van sociale ondernemingen (SOM), de Unie van Jeugdadvocaten, de Unie van Nederlandstalige Jeugdmagistraten, het Vlaams Welzijnsverbond en de Werkgroep Jeugdsanctierecht. Het verslagboek van deze studiedag, met de bijdragen van de sprekers en respondenten, verschijnt in de zomer van 2019 in de ‘TJK-reeks’. Dat is een boekenreeks verbonden aan het Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten, het leidende Vlaamse tijdschrift op het gebied van onderzoek, beleid en praktijk inzake jeugd en kinderrechten.