Main content

Studiedag gezinstransities vanuit het perspectief van kinderen

12.06.2015

Bijna één op de vijf Vlaamse kinderen en jongeren heeft gescheiden ouders. Vaak ontstaat er een nieuw samengesteld gezin. Hoe beleven kinderen en jongeren deze transities? Waar houden we bij ouderschap na scheiding best rekening mee als we het perspectief van kinderen meenemen? Wat is de rol van de school en het ruimer netwerk rondom kinderen en ouders? De studiedag vond plaats op 29 september 2015 in Antwerpen.

In de voormiddag werd een actuele stand van zaken vanuit verschillende invalshoeken gegeven. Het sociologische en economische discours, het psychologische en pedagogische verhaal en de huidige juridische omkadering werden kort geschetst door socioloog Dimitri Mortelmans en jurist Frederik Swennen van de Universiteit Antwerpen, pedagoog en psychotherapeut Claire Wiewauters van het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen Odisee en Vlaams kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen.
Wat zijn de effecten van het verplichte ouderschapsplan in Nederland? Dat vertelden jurist Christina Jeppesen de Boer en socioloog Ed Spruijt van de Universiteit Utrecht.

Lees de presentaties. En het voorstel van de kinderrechtencommissaris op sociaal.net om een Vlaams (echt)scheidingsambtenaar aan te stellen.