Main content

Strengere maatregelen: geef kinderen en jongeren ademruimte

25.03.2021

Op 24 maart 2021 verstrengde het Overlegcomité de maatregelen door de stijgende coronacijfers in België. De week voor de paasvakantie blijven alleen de kleuterscholen nog open. Lager, secundair en hoger onderwijs schorten de lessen die week op. En buiten afspreken kan nog hooguit met vier personen.

Vrijdag 19 maart werd al beslist dat kampen en het jeugdwerk in de paasvakantie alleen nog kunnen voor groepen tot 10 kinderen. Daardoor krijgen heel wat organisaties hun vakantieactiviteiten niet meer opgezet. Gemeentebesturen bieden soms zelfs alleen nog maar noodopvang aan.

Het was een harde boodschap voor heel wat kinderen en jongeren. De coronacrisis beheerst al een jaar ons leven en weegt zwaar op veel kinderen en jongeren. Dat de paasvakantie net voor de deur stond, maakt dat heel veel plannen van kinderen en jongeren compleet in het water vallen. Activiteiten waar ze al lang naar uitkeken. Ontspanning en ontmoeting die ze hard nodig hebben. Het staat nu vast dat die paasvakantie er voor heel wat kinderen en jongeren helemaal anders zal uitzien.

Geen rood-witte linten in de openbare ruimte

Doordat heel wat vakantieactiviteiten wegvallen, is het cruciaal dat de openbare ruimte, de parken, de skatepleinen, de speeltuinen en de pleintjes maximaal open blijven voor kinderen en jongeren. Ook kinderen die in appartementen wonen zonder tuin hebben recht op openbare ruimte. Die mag niet op slot gaan. Kinderen en jongeren hebben die plekken hard nodig om stoom af te laten en elkaar te ontmoeten.

Opvang en steun ook voor kinderen in een moeilijke thuissituatie

Het is heel belangrijk dat steden en gemeenten duidelijk en open communiceren naar ouders over de noodopvang die ze organiseren in de paasvakantie. En dat daar niet alleen kinderen van ouders met een essentieel beroep terechtkunnen, maar ook kinderen in een moeilijke thuissituatie.

Geef ouders tijd voor hun kinderen

Voor ouders die de volgende weken telewerken met hun kinderen in huis wordt het weer een hele uitdaging om alles gecombineerd te krijgen. We hopen dat werkgevers zich empathisch en soepel opstellen, zodat kinderen en jongeren van hun ouders de aandacht krijgen die ze in deze moeilijke periode nodig hebben.

Op 19 april opnieuw alle leerlingen naar school?

We zijn blij dat de scholen tot nog toe open konden blijven. Daar zijn we altijd voor blijven pleiten. Het belang van school voor kinderen en jongeren kunnen we niet genoeg benadrukken. Een week schoolsluiting valt te overzien. We zijn opgelucht te horen dat 19 april standhoudt als streefdatum om opnieuw alle kinderen effectief voltijds naar school te laten gaan, ook in de secundaire scholen.
Heel wat jongeren missen al te lang hun klasgenoten. Vooral jongeren in de tweede en de derde graad van het secundair onderwijs staan enorm onder druk omdat ze al sinds eind oktober halftijds afstandsonderwijs moeten volgen.