Main content

Uitreiking Kinderrechtenprijs 2018 op 17 november

08.06.2018
Stel je kandidaat voor de kinderrechtenprijs 2018 van 10.000 euro

Organisaties of verenigingen met kinderen en jongeren in Vlaanderen of Brussel die aandacht hebben vvoor kinderrechten konden zich tot en met 1 oktober kandidaat stellen voor de Kinderrechtenprijs 2018. Ze maken kans op positieve aandacht en een cheque van € 10.000. Het Kinderrechtencommissariaat, de Délégué général aux droits de l’enfant en Plan International België organiseren met trots en enthousiasme de tweede Belgische Kinderrechtenprijs.

Wie kon deelnemen?

Alle niet-commerciële Nederlandstalige organisaties en verenigingen, gevestigd in Vlaanderen of Brussel die dagelijks bezig zijn met kinderrechten.
Organisaties die elke dag een belangrijk verschil maken in het leven van kinderen en jongeren in Vlaanderen of Brussel en werken met het kinderrechtenverdrag als leidraad.
Dus: scholen, voorzieningen, jeugdbewegingen, vrijetijdsinitiatieven, sportverenigingen, buurtwerkingen, …  Schrijf je in als kinderrechten in jullie DNA ingebakken zitten en jullie aan de onderstaande criteria beantwoorden.

Selectiecriteria

 • Het kinderrechtenverdrag is een belangrijke leidraad in de dagelijkse werking van de organisatie of vereniging.
 • De organisatie onderscheidt zich door een originele en innoverende aanpak in het realiseren van kinderrechten.
 • De organisatie werkt participatief: niet enkel voor kinderen en jongeren maar ook samen met kinderen en jongeren.
 • De organisatie streeft met haar werking toegankelijkheid na, schenkt speciale aandacht aan kwetsbare kinderen en jongeren en stelt het belang van het kind steeds opnieuw centraal.
 • Het belang van het werk van de organisatie ten voordele van kinderen en jongeren kan zowel kwantitatief, kwalitatief of beide zijn, maar realiseert een reële meerwaarde.
 • De organisatie kan als voorbeeld worden gesteld en kan mits aandacht een positief sneeuwbaleffect ressorteren.
 • De organisatie startte met haar werking op datum van inschrijving voor de Kinderrechtenprijs 2018 minimum 1 jaar geleden en streeft ten volle naar duurzaamheid.

Hoe deelnemen?

 • Vind twee jonge enthousiaste ambassadeurs tussen 10 en 17 jaar die jouw organisatie vertegenwoordigen.
 • Maak samen met hen een voorstellingsfilmpje van max 2 minuten of maak een andere bruisende presentatie, met bijvoorbeeld PowerPoint, Instagram story’s, storyboard… (lees-/afspeeltijd: 2 minuten). Let op de kwaliteit van beeld en geluid (gebruik eventueel ondertitels om het geluid te ondersteunen).
 • Vul het inschrijvingsformulier grondig in.
 • Schrijf een korte voorstellingstekst in het Frans van maximum 1 pagina (voor de Franstalige juryleden). Indien dit echt een probleem vormt, stuur dan de voorstellingstekst in het Nederlands; wij zorgen dan voor een vertaling.

Belangrijke data en traject

Maandag 1 oktober 2018, 11 uur

Deadline voor het ontvangen van de inschrijvingen.

Maandag 15 oktober 2018

Wij laten je weten of je door de eerste selectieronde bent en of je dus wordt uitgenodigd voor de 2de selectieronde in het Vlaams Parlement.

Zaterdag 27 oktober 2018, 14u-18u: tweede selectieronde in het Vlaams Parlement

 • De jongerenambassadeurs stellen hun organisaties en verenigingen voor aan de andere jongeren.
 • Nadien volgt een stemming waaraan alle jongeren deelnemen. Stemmen op de eigen organisatie kan uiteraard niet.
 • Na de stemming blijven 5 genomineerde organisaties over.
 • Uit de overige deelnemers worden 10 Nederlandstalige juryleden geloot. Zij zullen samen met 10 Franstalige juryleden de officiële Kinderrechtenprijs- Jongerenjury 2018 vormen.

Vrijdag 2 november 2018, vanaf 17u tot en met zondag 4 november 2018, 15u

Weekend voor de Kinderrechtenprijs- Jongerenjury 2018: 2 overnachtingen in ‘t Kasteeltje, Leuven

 • Opleiding/ workshop kinderrechten
 • Opleiding/ workshop jurering Kinderrechtenprijs
 • Jongerenambassadeurs van de vijf genomineerde projecten komen langs om hun organisatie verder toe te lichten en vragen van de jongerenjury te beantwoorden
 • 3de selectieronde: jongerenjury selecteert de winnaar van de Kinderrechtenprijs 2018 achter gesloten deuren (met moderator)

Zaterdag 17 november 2018, 14u – 17u               

Plechtige prijsuitreiking van de Belgische Kinderrechtenprijs 2018 in het Federaal Parlement

Heb je vragen?

Neem dan gerust contact op met: