Main content

Steeds meer kwetsbare kinderen en jongeren op internaat

01.03.2019

Hoe rekbaar zijn de mensen die instaan voor de zorg van kinderen? Die vraag wierpen we op bij de voorstelling van ons laatste jaarverslag. Er zitten steeds meer kwetsbare kinderen op internaat. Opvoeders zetten zich in om kinderen en jongeren een warme thuis te geven. Heel wat kinderen vinden op het internaat opnieuw vaste grond dankzij de structuur en door samen te leven met opvoeders en andere internen. Een gepast kader blijft achter.

Steeds meer maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren zitten op internaat. Sommigen worden er geplaatst door een maatregel van de jeugdrechter. In 2016 ging het om 8,8% van de internen (7,2% in 2011 – 8% in 2014). Dat zijn 887 kinderen en jongeren op een totaal van 10.080 internen. In 2017 waren steeg het aantal tot 949.

Opvoeders zetten zich in om kinderen en jongeren een warme thuis te geven. Heel wat kinderen vinden op het internaat opnieuw vaste grond dankzij de structuur en het samenleven met opvoeders en andere internen. Ze krijgen hulp bij huiswerk, vrije tijd en bij financiële of psychische problemen.

De zorg en steun die begeleiders van internaten moeten geven, verandert. Er is meer gespecialiseerd personeel nodig. Tegelijk is de regelgeving verouderd en moet nagedacht worden over een gepast kader.

Nog geen schoolboeken in maart

In een internaat zegt de 17-jarige Lien ons dat ze nog altijd geen schoolboeken heeft. De school werkt daarvoor samen met een boekhandel. Haar moeder betaalde de bestelling niet helemaal. Omdat er nog een factuur openstaat van vijf jaar geleden, wil de boekhandel de boeken niet leveren. De vorige schooljaren kreeg ze wel altijd haar boeken na gespreide betaling. Haar moeder heeft via een advocaat een schuldafbetalingsplan en de openstaande factuur zit daarin. We zijn nu maart en Lien behelpt zich nog altijd met kopieën. Ze heeft het nog niet durven vertellen aan haar moeder. De school is wel op de hoogte. Samen met het internaat vraagt Lien of het Kinderrechtencommissariaat kan helpen?

Zorg voor meer aangepaste en gespecialiseerde zorg in de internaten

Op dit ogenblik werken in internaten enkel opvoeders. Meer kwetsbare kinderen vraagt meer gespecialiseerde zorg.

Welzijn en onderwijs moeten bruggen slaan

De internaten zitten op de doorsnede van onderwijs en welzijn. De overheid moet de bruggen tussen onderwijs en welzijn meer faciliteren.
Maak verder werk van nieuwe regelgeving die de rechtspositie van kinderen op internaat regelt.