Main content

Slot Open Forum: Papieren rechten

31.01.2017

Op 25 januari 2017 stelde de Kinderrechtencoalitie tijdens zijn Slot Open Forum zijn rapport ‘Papieren rechten’ voor. Het gaat over de rechten van kinderen in migratie en is het resultaat van het traject dat de Kinderrechtencoalitie het voorbije jaar aflegde.

Programma

De Kinderrechtencoalitie lichtte tijdens het Slot Open Forum enkele fundamentele aandachtspunten en aanbevelingen toe uit het rapport.

Aansluitend kwamen er enkele experts aan het woord voor een eerste reflectie: 

 • Bruno Vanobbergen(Kinderrechtencommissaris)
 • Charlotte Vandycke (directeur Vluchtelingenwerk Vlaanderen)
 • Jef Verlinden (adviseur kabinet Theo Francken, onder voorbehoud)


Thema's die aan bod kwamen:

 • doelgroepspecifieke aanbevelingen rond niet-begeleide minderjarigen, kinderen in gezinnen zonder wettig verblijf en kinderen in gezinnen in procedure
 • thematische aanbevelingen over
  • het recht op zorg (begeleiding en ondersteuning, hulpverlening, trajectbegeleiding, psychosociale en medische zorg)
  • het recht op wonen (opvang, huisvesting)
  • het recht op onderwijs en vrijetijd(sbesteding)  


Doorlopend waren er getuigenissen van kinderen in migratie via video- en tekstfragmenten. Enkele leerlingen van de OKAN-klas Atheneum Lier gaven hun mening over verschillende thema’s. 

Het rapport staat op de site van de Kinderrechtencoalitie.