Main content

Resolutie recht op privacy in digitaal tijdperk

11.02.2014

Mensen hebben dezelfde privacyrechten online als offline, dat stelt de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. De Verenigde Naties zijn bezorgd over de elektronische bewaking, het onderscheppen van digitale communicatie en het verzamelen van persoonlijke data en de impact daarvan op mensenrechten. Kinderen zijn koplopers in het gebruiken van nieuwe technologieën en net daarom ook bijzonder kwetsbaar voor schendingen van hun privacy. De resolutie  die de Algemene Vergadering van de VN op 18 december 2013 goedkeurde roept staten op om het recht op privacy te respecteren en te beschermen, ook binnen de context van digitale communicatie.