Main content

Repatrieer Belgische kinderen en kinderen onder Belgische jurisdictie

03.10.2019
Oog van een kind dat oorlog ziet

Het adviesorgaan van de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind verzoekt om onverwijld alle Belgische kinderen en alle kinderen die onder de Belgische jurisdictie vallen en betrokken zijn bij gewapende conflicten in Syrië en Irak te repatriëren. Het Kiinderrechtencommissariaat schreef eerder al een gelijkaardig standpunt op 13 april 2018.

Professor Gerrit Loots en de organisatie Jihad van de Moeders ontvangen op 7 december 2019 de Prijs voor Mensenrechten voor hun doorzettingsvermogen om kinderen van Syriëgangers terug te halen. De rapporten van de missies naar Syrië staan op de site https://youthatsocialrisk.be/.