Main content

Recht om geen kampioen te moeten zijn

03.10.2014

Sport is belangrijk voor de fysieke en emotionele ontwikkeling van kinderen. Kwaliteitszorg in de sport is minstens even belangrijk. Het Panathlon-charter is daarom een zeer belangrijk instrument. Het zegt welke rechten kinderen in de sport hebben. Het charter viert zijn tiende verjaardag. Het ethisch verantwoord sporten baant zijn weg. Toch zijn er nog een paar balletjes te trappen om iedereen mee te krijgen.

Rechten puren uit Panathlon-charter

Het Panathlon-charter zegt dat alle kinderen het recht hebben:

 • Sport te beoefenen
 • Zich te vermaken en te spelen
 • In een gezonde omgeving te leven
 • Waardig behandeld te worden
 • Getraind en begeleid te worden door competente mensen
 • Deel te nemen aan training die aangepast is aan hun leeftijd
 • individueel ritme en mogelijkheden
 • Zich te meten met kinderen van hetzelfde niveau in een aangepaste competitie
 • In veilige omstandigheden aan sport te doen
 • Te rusten
 • De kans te krijgen kampioen te worden, of het niet te worden

Ethisch verantwoord sporten baant zich een weg

In tien jaar tijd is het Panathlon-charter ruim bekend in de sportwereld. Veel sportfederaties, clubs en trainers ondertekenden het charter. Banners met de verschillende rechten erop hangen her en der op: ‘Alle kinderen hebben het recht de kans te krijgen kampioen te worden, of niet te worden.’

Ook het beleid gaf impulsen om ethisch verantwoord te sporten. Het nieuwe decreet over gezond en ethisch sporten stelt de maatschappelijke opdracht voorop om bij te dragen aan een sportklimaat dat rekening houdt met leeftijd, draagkracht, behoeften en mogelijkheden van de minderjarige sporter. Dit kan enkel als men een participatief sportklimaat creëert. Volgens het decreet vraagt gepaste ondersteuning door volwassenen zodat kinderen en jongeren hun mening kunnen geven en er een passend gevolg aan wordt gegeven.

De goede voorbeelden in praktijk nemen toe. Panathlon-charters worden meer en meer toegepast en nageleefd. Clubs stellen vertrouwenspersonen aan en voeren hervormingen door zodat elk kind op zijn niveau kan sporten.

Stootje nodig om tot in alle kleine sportclubs door te dringen

Jammer genoeg tonen klachten en signalen van jonge sporters bij onze Klachtenlijn dat het Panathlon-charter nog geen gemeengoed is. Clubs zijn niet altijd op de hoogte dat hun federatie de ethische code ondertekende. Of ze ontwikkelden er geen beleid rond waardoor kinderen en jongeren niet weten waar ze terechtkunnen met hun vragen of klachten.

Transfer geweigerd

Onze kinderen van 8 en 11 jaar spelen voetbal. In de zomervakantie waren ze op Chirokamp. Daarna wilden ze graag met hun nieuwe vriendjes bij een andere club gaan voetballen. Ze zijn er gaan trainen en vonden het heel leuk. Wij dachten het met de vorige club op een volwassen manier op te lossen door met de trainers, jeugdcoördinator en secretaris te praten. Maar de club houdt de transfers nu al weken tegen. Wij hadden echt geen weet van de reglementen daarover en vinden dat erg vergaand voor zo jonge kinderen. De club pakt onze kinderen hun hobby af. (Klacht die binnenwam op het Kinderrechtencommissariaat)

Verschillende clubs en federaties staan voor de opdracht hun leden beter te informeren over hun reglementen en maken best werk van een interne klachtenprocedure. Trainers spelen een belangrijke rol. Zij zijn vaak het directe aanspreekpunt voor kinderen en jongeren.

Ook voor het Internationaal Centrum Ethiek in de Sport (ICES) is nog een belangrijke rol weggelegd om een ethische bewustwording binnen de sportwereld verder te stimuleren.
Dit kenniscentrum groeide vanuit de Panathlon-vereniging en vertaalt het charter in bruikbare tools voor de praktijk.