Main content

Recht doen aan contactrecht met broers en zussen

27.11.2019

Kinderen van gescheiden ouders of kinderen die uit huis geplaatst zijn, hebben niet automatisch recht op contact met hun broers of zussen. Omdat minderjarigen procesonbekwaam zijn, hebben ze weinig slagkracht om via de rechter zelf contact met hun broers of zussen te vorderen.

Het Kinderrechtencommissariaat vindt contact met broers of zussen van groot belang voor kinderen die opgroeien in de jeugdzorg. Ze delen hetzelfde verleden. Broers of zussen zijn vaak de laatste link met hun gezin en de eerste – soms enige – opstap naar een sociaal netwerk.

Vanuit het recht op identiteit, participatie en bescherming van het gezinsleven in het kinderrechtenverdrag, de VN-richtlijnen voor alternatieve zorg voor kinderen en het recht op bezoek en participatie in het Decreet Rechtspositie van de Minderjarigen vraagt het Kinderrechtencommissariaat:

  • Neem het recht op contact met broers of zussen uitdrukkelijk op in het Burgerlijk Wetboek.
  • Garandeer in het Decreet Rechtspositie van de Minderjarigen (DRM) het recht op contact met broers of zussen, naar analogie met het recht op contact met de ouders.
  • Werk zoveel mogelijk drempels weg om broers en zussen samen uit huis te plaatsen, behalve als dat in strijd is met het belang van het kind.
  • Zorg dat bij een uithuisplaatsing dat de eerste overweging altijd is om broers en zussen samen te plaatsen en voorzie in een bijkomende motiveringsplicht voor de intersectorale toegangspoort in de integrale jeugdhulp en de rechter als samen plaatsen niet kan.
  • Zorg voor een organisatorische bijsturing in de jeugdhulp en stimuleer de gezinshuizen als nieuw opvangmodel in de jeugdhulp.
  • Onderzoek hoe vaak broers of zussen gescheiden worden bij uithuisplaatsingen en of kinderen en jongeren bij een uithuisplaatsing contact kunnen houden met hun broers en zussen
  • https://www.kinderrechtencommissariaat.be/advies/standpunt-recht-doen-aan-contactrecht-met-broers-en-zussen