Main content

Pleidooi voor kunst en cultuur op school

11.12.2020

Kinderen hebben het recht om cultuur te beleven en zich artistiek te uiten. Vlaanderen moet zorgen dat alle kinderen daarvoor gelijke kansen krijgen. Eén manier om dat te doen is ze er volop mee laten kennismaken op school. Kunst en cultuur leren kinderen en jongeren empathisch en creatief te denken. Muziek, dans of beeldende kunst helpt ze uit te drukken wat ze niet onder woorden kunnen brengen. Daarom pleiten we voor genoeg aandacht voor cultuureducatie van de jeugd.