Main content

Periodiek rapport België over het VN-kinderrechtenverdrag

26.06.2017

In 2017 dient België zijn rapport in bij het VN-Kinderrechtencomité. De voorlopige versie van het rapport belicht acht thema's: migratie, armoede, participatie in de gedwongen hulpverlening, jeugdzorg en geestelijke gezondheidzorg, handicap, onderwijs en justitie en geïntegreerd kinderrechtenbeleid. Het rapport bundelt de bijdragen van de verschillende Belgische overheden over de toepassing en naleving van het VN-kinderrechtenverdrag.

In 2017 gaat het rapport richting VN-Kinderrechtencomité, na goedkeuring door de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind (NCRK). Het Kinderrechtencommissariaat schrijft samen met de Délégué général de la Communauté française aux droits de l’enfant een alternatief rapport. Ook de Vlaamse Kinderrechtencoalitie werkt aan een schaduwrapport. Unicef België maakt vanuit het What do you think?-project een jongerenrapport.

Het VN-Kinderrechtencomité controleert of de rechten die in het Verdrag staan toegepast worden. In dit Comité zetelen onafhankelijke experts uit verschillende landen. De controle verloopt via rapporten en de bespreking ervan. Om de vijf jaar moeten de lidstaten een rapport indienen met daarin een stand van zaken over kinderrechten.