Main content

Panelgesprek: Meer dan één weg naar inclusief onderwijs?

22.03.2018
Meer dan één weg naar inclusief onderwijs?, Annabelle Van Nieuwenhuyse, 15u30-16u30

Kinderen met een beperking samen met andere kinderen naar school. Recht op inclusief onderwijs. Daar heeft Vlaanderen voor getekend toen het zich akkoord verklaarde met het Internationaal Verdrag over de Rechten van Personen met een Handicap. Maar de weg is nog lang. Hoe kunnen we die transitie naar meer inclusief onderwijs begeleiden en aansturen? De Vlaamse Overheid zet volop in op regionaal werkende ondersteuningsnetwerken. Mensen met ervaring in en met het buitengewoon onderwijs helpen scholen voor gewoon onderwijs hoe ze kinderen en jongeren met een beperking een plaats kunnen geven. Maar er zijn scholen voor buitengewoon onderwijs die tegelijk ook een andere weg bewandelen. Zij organiseren klasgroepen buitengewoon onderwijs In scholen voor gewoon onderwijs. En brengen zo het buitengewoon onderwijs dichter bij de kinderen met een beperking. Kinderen met een beperking kunnen vanuit die ‘buitengewone klassen’ geleidelijk en op eigen tempo integreren in de reguliere klassen in die scholen. Bovendien zijn er van meet af aan ook heel wat activiteiten die ze ‘klasoverschrijdend’ met andere kinderen kunnen doen. Is dat  een werkbaar model? Voor welke kinderen en jongeren met welke bijzondere onderwijsnoden is het haalbaar? Wat zijn voordelen? Wat zijn valkuilen? U ziet en hoort er meer over in ons panelgesprek over de weg naar meer inclusief onderwijs.

Panelgesprek gemodereerd door Annabelle Van Nieuwenhuyse met: Karolien Meganck en Lies Lockefeer (GO! IBSO De Horizon - Aalst), Matthias Van Raemdonck (Steunpunt voor Inclusie), Gerda Lippens (Ouders voor Inclusie), Theo Mardulier (departement Onderwijs), Geert Van Hove (UGent) en Elisabeth Meuleman (Vlaams volksvertegenwoordiger voor Groen). 

Naar volledig programma Kind in alle staten.

Kind in alle staten - 20 jaar Kinderrechtencommissariaat - Bijloke Gent - 15 juni 2018