Main content

Ouderschapsplan verplichten bij scheiding

27.06.2018

Om beter tegemoet te komen aan de belangen van kinderen in een scheiding vraagt het Kinderrechtencommissariaat al langer om een ouderschapsplan verplicht te maken. Bedoeling is dat scheidende ouders samen een plan maken over hoe ze hun ouderschap invullen na de scheiding.
Voor ons zijn er wel belangrijke randvoorwaarden:

  • Er is ondersteuning nodig bij het opstellen van het plan.
  • Het plan moet flexibel en aanpasbaar zijn. Het groeit mee met het kind.
  • Het plan is geen standaardformulier maar maatwerk.
  • Kinderen zijn erbij betrokken. Het is ook hun plan.
  • Ook kinderen van ouders die niet getrouwd waren maar samenwoonden, verdienen zo’n plan.


De Gezinsbond bundelde de kijk van verschillende voorstanders van het ouderschapsplan in Focus. Het Kinderrechtencommissariaat schreef een stuk vanuit een kinderrechtenperspectief en de ervaringen op onze Klachtenlijn.

Het vrt-journaal van 13u bracht op 27 juni 2018 een item over het ouderschapsplan.

Ouderschapsplan kan houvast geven

In dit plan is er, naast afspraken over de verblijfs- en omgangsregeling en de onderhoudsbijdragen voor de kinderen, ook ruimte om na te denken over de invulling van het verderzetten van het ouderschap. We zien een ouderschapsplan zeker niet als een wondermiddel waarmee we alle relationele en opvoedingsconflicten plots kunnen voorkomen. We kunnen wel meer problemen voorkomen door op voorhand goed na te denken over verantwoordelijkheden. Wanneer we die vastleggen in een ouderschapsplan kan dat ouders een houvast geven. Het geeft hen de spiegel die er soms nodig is om naar de opvoeding van hun kind te kijken vanuit het belang van het kind.

Kinderen en jongeren betrokken partij

Kinderen en jongeren zijn zelf sterk vragende partij om betrokken te worden in de zoektocht naar een werkbare manier van omgaan met elkaar. Het is dan ook belangrijk dat we op zoek gaan naar hoe we hen inspraak kunnen geven bij het opstellen van een ouderschapsplan. Dat is niet evident en diverse factoren zullen meespelen, zoals de leeftijd van de kinderen, de ernst van het conflict of de bereidheid van de ouders. Een belangrijke sleutel ligt in het traject dat ouders en kinderen met elkaar kunnen en mogen gaan. We zien vandaag hoe sommige justitiehuizen in het kader van het maatschappelijk onderzoek met de ouders en de kinderen een proces vormgeven waarin het perspectief van het kind centraal staat. Voorbij het conflict leert men de ouders inzien hoe belangrijk het is hun blik te richten op het welzijn en het belang van de kinderen. Daar ligt een mogelijks interessant vertrekpunt voor herstel. En dus ook voor het ouderschapsplan.