Main content

Ouders over de schreef, kind niet langer welkom

11.12.2014

Kinderen en jongeren klagen soms bij het Kinderrechtencommissariaat dat ze niet meer welkom zijn in de sportclub, jeugdbeweging, speelpleinwerking of een andere vrijetijdsactiviteit door incidenten tussen volwassenen. Mag je kinderen en jongeren sanctioneren voor iets waar ze niets mee te maken hebben? Nee, zo meent het Kinderrechtencommissariaat. Sommige organisaties en federaties hebben hier oor naar en anderen houden vast aan de maatregel en vinden die gerechtvaardigd.

Het voorbeeld van de voetbalclub toont aan dat onze overwegingen en aanbevelingen aanleiding kunnen zijn voor een constructief proces binnen een club, in belang van jonge sporters.

Club past beleid aan

De 13-jarige Karel voelde zich oneerlijk behandeld door zijn voetbaltrainer. Hij was diegene waartegen de trainer het meest schreeuwde. Deels om te motiveren, maar toch vooral om kritiek te geven.

Karel vond het echt niet meer leuk en had er genoeg van. Maar hij voelde zich niet sterk genoeg om zelf met de trainer te praten. Dus vroeg hij hulp van zijn ouders.
Toen liep het mis. Het werd een hoogoplopende discussie waarbij vader uitspraken deed die niet in goede aarde vielen. Daarop werd de zoon uitgesloten uit de club.

Toen we met Karel spraken had hij al beslist om bij een andere ploeg te gaan spelen. Hij wilde wel graag waardig afscheid nemen van zijn ploeggenoten. Het Kinderrechtencommissariaat wilde daarbij helpen. We wilden ook graag het verhaal van de club horen. Het uitsluiten van een jonge sporter door het gedrag van ouders vinden wij een disproportionele maatregel. De club ondertekende nochtans de Panathlonverklaring.

De jeugdvoorzitter betreurde hoe het was gelopen. Het clubbeleid is: gaan ouders over de schreef, dan is het hele gezin niet langer welkom. De jeugdvoorzitter vroeg ons advies over hoe omgaan met ‘moeilijke’ ouders of conflicten langs de lijn.

We vertelden over het vormingspakket ‘Ouders & clubs: één doel?! Ouderbetrokkenheid stimuleren in de jeugdsport’ en bezorgden de brochure. De jeugdvoorzitter ging hiermee aan de slag binnen het jeugdbestuur. Vorige week ontvingen we een bericht dat ze het huishoudelijk reglement aanpasten. Kinderen zullen niet meer worden uitgesloten door het gedrag van hun ouders. Die bepaling is opgenomen in een nieuw luik ‘omtrent ouders’. Op een constructieve manier worden de wederzijdse verwachtingen toegelicht en ouders worden uitgenodigd om op basis van een ‘respectmeter’ na te denken over hun houding tegenover de jeugdwerking.