Main content

Open brief: evacueer minderjarigen uit de vluchtelingenkampen Griekse eilanden

06.04.2020

Het Europees netwerk van Kinderombudsdiensten (ENOC) schrijft (6 april) een open brief over de noodsituatie van migrantenkinderen die vastzitten in kampen aan de grens tussen Griekenland en Turkije en op de Griekse eilanden. Ze dringen aan op de onmiddellijke evacuatie van migrantenkinderen - al dan niet begeleid - uit de vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden, om hun veiligheid en fundamentele rechten te garanderen en een rampzalige uitbraak van COVID-19 te voorkomen. De bescherming van kinderen die in humanitaire noodsituaties gevangen zitten, moet tijdens de huidige pandemie een prioriteit zijn. We mogen de kinderen die in vluchtelingenkampen vastzitten niet de rug toekeren.

Wat betekent dat voor Belgie?

We vernemen dat er in Griekenland in totaal ruim 5000 niet-begeleide minderjarigen zijn, van wie zich ruim 2000 in de kampen op de Griekse eilanden bevinden. Vooral die laatsten verkeren in erg mensonwaardige omstandigheden, onder meer doordat de opvangkampen op die eilanden zwaar overbevolkt zijn.

We vernamen dat Frankrijk overweegt om 300 tot 400 onder hen op te nemen, Duitsland 350 tot 500 en Luxemburg 12. Voor België zou een evenredig aantal neerkomen op 50 tot 70 jongeren. We krijgen signalen dat er pleeggezinnen klaar staan om de allerjongste (tot 14 jaar) niet-begeleide minderjarigen op te vangen. Voor de niet-begeleide jongeren ouder dan 14 jaar zou er opvang moeten kunnen voorzien worden in het residentiële hulpaanbod.

Ook Vluchtelingenwerk Vlaanderen en 11.11.11. deden op 3 maart 2020 een oproep.