Main content

Onderzoeksrapport 'Awel, ik zie het niet meer zitten'

11.02.2014

Uit het onderzoek van Awel gevoerd door de Eenheid voor Zelfmoordonderzoek van de Universiteit Gent blijkt dat een moeilijke thuissituatie en negatieve relaties met vrienden de grootste stressoren zijn voor jongeren met suïcidale gedachten. Vooral suïcidale meisjes tussen 12 en 17 jaar vinden de weg naar Awel. Sociale steun van vrienden en leerkrachten vormt de belangrijkste buffer voor jongeren met zelfdodingsgedachten. Chatten is voor hen een manier om makkelijker over hun problemen te praten. Een belangrijke aanbeveling uit dit onderzoek: verder inzetten op online hulp, zowel op de eerste als op de tweede lijn.