Main content

Onderzoek geweld tegen kinderen met een handicap

01.02.2016

Het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA) deed onderzoek naar geweld tegen kinderen met een handicap. Hoe vaak komt geweld voor? Welke vormen neemt het aan? En wat zijn de oorzaken en de omstandigheden waarin geweld plaatsvindt? FRA stelt vast dat kinderen met een beperking vaker slachtoffer zijn van fysiek en seksueel geweld en verwaarlozing dan kinderen zonder een beperking. Er is een Nederlandstalige samenvatting van het rapport 'Geweld tegen kinderen met een handicap: wetgeving, beleid en programma’s in de EU'.