Main content

Onderwijsverstrekkers informeren over Klachtenlijn

09.10.2014

In onze laatste jaarverslagen uitten we wel vaker onze bezorgdheid over het stijgend aantal definitieve uitsluitingen op school. We komen daarover steeds meer in contact met scholen. Daarom informeren we samen met de verschillende onderwijskoepels scholen over hoe de Klachtenlijn van het Kinderrechtencommissariaat werkt. Ondertussen bezoeken we time-outinitiatieven en bevragen we scholen, LOP’s en leerlingen om een zicht te krijgen op het sanctiebeleid op school. In maart 2015 stellen we ons gebundelde dossier voor.