Main content

Nog straffer kwaliteitsbeleid voor de opvang van baby’s en peuters nodig

13.12.2020

Het Kinderrechtencommissariaat is geschokt door de berichten in de pers over de wantoestanden in de kinderopvang. Het gaat om ernstige schendingen van de rechten van deze kinderen en hun ouders. Tegelijk zijn ze een slag in het gezicht van vele onthaalouders en kinderbegeleiders die elke dag het beste van zichzelf geven. Gelukkig zijn het uitzonderingen, maar elk misbruik en mishandeling van kinderen, in eender welke setting, is er één teveel.  

Het Kinderrechtencommissariaat volgt al geruime tijd het beleid voor de kinderopvang. Doorheen de jaren zagen we het streven naar kwaliteitsvolle kinderopvang en de handhaving ervan in het beleid  toenemen. Het invoeren van de vergunningsplicht is één van die essentiële stappen voorwaarts, naast MeMoQ. Het Kinderrechtencommissariaat was nauw betrokken bij de ontwikkeling van MeMoQ.

In verschillende adviezen vraagt het Kinderrechtencommissariaat om een nog straffer kwaliteitsbeleid voor de opvang van baby’s en peuters. Net omdat baby’s en peuters heel kwetsbaar zijn en de eerste duizend dagen van hun jonge kinderleven de meest essentiële zijn voor een gezonde ontwikkeling. Kwaliteitsvolle kinderopvang vraagt goede vorming, coaching, intervisie en supervisie én genoeg middelen om kwaliteitsvolle opvang met een kind per begeleider-ratio van 4 kinderen op 1 begeleider te kunnen realiseren én degelijk toezicht en monitoring.

Als de Klachtenlijn van het Kinderrechtencommissariaat klachten over kinderopvang ontvangt, brengen we de klagers onmiddellijk in contact met Kind & Gezin, en raden hen aan om een klacht neer te leggen bij de politionele diensten. We doen dit vanuit een vertrouwen in het uitgetekende handhavingssysteem.

Het artikel over de wantoestanden in de kinderopvang roept ernstige vragen op over het handhavingssysteem en de kwaliteitsbewaking in de kinderopvang. Een duurtijd van zes maanden om een tweede inspectie te sturen na ernstige vaststellingen, kan niet want er staat te veel op het spel.

De zevende dag

Kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens reageerde in 'De zevende dag' ontzet op het onderzoek van Het Laatste Nieuws over enkele mishandelingen in de kinderopvang. 'Het was voor mij ook echt een schok toen ik het las. Ik hoop dat dit een wake-upcall is, nu moet men er echt iets aan doen.'

>> Het artikel op VRT nws naar aanleiding van de tussenkomst van de kinderrechtencommissaris op 'De zevende dag'