Main content

Mondmaskerplicht in het vijfde en zesde leerjaar: hoe lang nog?

12.05.2021

Sinds de laatste schoolweek voor de ‘paaspauze’ is het dragen van een mondmasker verplicht voor leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar lager onderwijs. Voordien moest dat enkel als een medeleerling of leraar van hun leerjaar besmet was en in isolatie of quarantaine moest. Na de paasvakantie werd de maatregel iets versoepeld: op de speelplaats hoeven vijfde- en zesdeklassers geen mondmasker te dragen als ze anderhalve meter afstand kunnen houden van elkaar.  Daarmee werd alvast tegemoet gekomen aan een van onze vragen in ons standpunt van 22 maart 2021.

Bezorgd over impact maatregel

In dat standpunt toonden we ons opgelucht dat de scholen maximaal open konden blijven maar uitten we meteen ook de vrees dat die veralgemeende mondmaskerplicht voor vijfde- en zesdeklassers een maatregel van langere duur zou worden. We vroegen om die maatregel terug af te voeren van zodra de coronacijfers dat zouden toelaten. We zijn immers bezorgd over de ongemakken die het langdurig dragen van een mondmasker in de klas voor leerlingen van die leeftijd kan hebben: fysieke ongemakken, belemmering van de communicatie met leerkracht en klasgenoten, minder aandachtig kunnen zijn in de les.

Geef duidelijkheid: waarom moeten leerlingen in het vijfde en zesde leerjaar nog steeds verplicht een mondmasker dragen?

Ondertussen is nog altijd niet duidelijk hoe lang de mondmaskerplicht voor vijfde- en zesdeklassers nog zal duren. In een periode waarin er volop over versoepelingen gesproken wordt, blijft het bevreemdend stil over de mondmaskerplicht bij deze groep leerlingen. Het Kinderrechtencommissariaat krijgt er wel nog elke dag vragen en klachten over van ouders maar ook van bezorgde leerkrachten. We vragen daarom dat de overheid zo snel mogelijk duidelijkheid verschaft aan de kinderen, ouders en scholen. Waarom is die mondmaskerplicht nog steeds nodig? Welke indicaties zijn er dat er zich specifiek bij de leeftijdscategorie van 10- tot 11-jarigen nog wijdverspreide grote uitbraken in scholen voordoen? Bij opsplitsing naar leeftijdsgroepen zien we enkel de veel te globale categorie van 10-19-jarigen. Maar hoe evolueert de situatie specifiek bij de 10- tot 11-jarigen? Wat zijn de vooruitzichten voor die leeftijdsgroep? Vanaf wanneer zal die algemene mondmaskerplicht bij vijfde- en zesde­klassers kunnen verdwijnen? Graag snel duidelijkheid hierover.

Evalueer de maatregel in het Vlaams Parlement

Aan de Vlaamse volksvertegenwoordigers vragen we om mee te waken over de evaluatie van deze maatregel in het Vlaams Parlement, zodat deze mondmaskerplicht voor 10- tot 12-jarigen niet stilzwijgend tot het einde van het schooljaar aangehouden wordt. Neem ook de wijze waarop scholen de maatregel toepassen mee op in die evaluatie. We vernemen namelijk dat heel wat scholen de maatregel strenger toepassen dan de richtlijnen vereisen, door leerlingen de hele dag door te verplichten een mondmasker te dragen, ook bij buitenactiviteiten waar ze onderling afstand kunnen houden.

We vragen om de mondmaskerplicht op een redelijke wijze toe te passen maar die ook af te schaffen zodra dit kan.