Main content

Maandcommissarissen gezocht voor Ieper, Mol, Tongeren en Antwerpen

09.10.2019
Jongeren stretchen zich voor de voetbalmatch.

Wordt u een van de maandcommissarissen die elke maand vrijwillig een gesloten of besloten jeugdinstelling bezoekt? En zo mee toeziet dat de rechten van de jongeren gerespecteerd worden? U praat er met jongeren, opvoeders en directie, luistert, bemiddelt en rapporteert. Samen met andere maandcommissarissen vormt u de Commissie van Toezicht voor jeugdinstellingen onder de vleugels van het Kinderrechtencommissariaat. Stel u kandidaat voor 29 oktober 2019. We zoeken vier enthousiaste maandcommissarissen voor de regio’s: Ieper, Mol, Tongeren, Antwerpen.

Het Vlaams Parlement keurde in januari 2017 een uitbreiding van de opdracht van het Kinderrechtencommissariaat goed. In de schoot van het Kinderrechtencommissariaat wordt een Commissie van Toezicht voor gesloten en besloten jeugdinstellingen opgericht. Deze Commissie is een toezichtsorgaan op alle Vlaamse instellingen waar jongeren verblijven die tijdelijk van hun vrijheid ontnomen zijn. Toezien op hoe jongeren behandeld worden binnen de muren van een instelling is uiterst belangrijk. Ze leven er vaak in een strak institutionele structuur. Deze manier van samenleven vraagt een bijzondere rechtsbescherming.

Met een Commissie van Toezicht is het mogelijk de plaatsen waar dat gebeurt, goed op te volgen. Niet vanuit een wantrouwen tegenover de instellingen, maar als een extra venster dat wordt opengezet. De Commissie werkt in alle onafhankelijkheid met de kinderrechtencommissaris als voorzitter.

De Commissie van Toezicht bestaat uit maandcommissarissen. Maandcommissarissen zijn vrijwilligers die elke maand dezelfde aan hen toegewezen jeugdinstelling bezoeken.

Functie

De maandcommissaris ziet toe op de naleving van rechten van jongeren die verblijven in de gesloten of besloten jeugdinstelling. 

Bezoeken

Elke maand gaat de maandcommissaris onaangekondigd op bezoek. Hij/zij neemt deel aan activiteiten, eet er samen met de jongeren en praat met hen. Kinderen en jongeren kunnen bij de maandcommissaris terecht met vragen en klachten over de manier waarop ze behandeld worden. Ook het begeleidend personeel kan zaken aankaarten bij de maandcommissaris.

De maandcommissaris heeft de opdracht om bij meldingen die vatbaar zijn voor bemiddeling een bemiddelingsgesprek op te starten en te leiden. Als een onderzoek meer aangewezen is, zal de maandcommissaris de klacht toeleiden naar de Klachtenlijn van het Kinderrechtencommissariaat.

Rapporteren

Na elk bezoek aan de instelling, maakt de maandcommissaris een verslag. Het secretariaat van de Commissie van Toezicht verzamelt en verwerkt de verslagen. Deze vormen de basis voor het jaarrapport aan het Vlaams Parlement.

Deelnemen aan vergaderingen van de Commissie van Toezicht

De maandcommissaris neemt deel aan de vergaderingen van de Commissie van Toezicht voor jeugdinstellingen in Brussel. De Commissie vergadert ongeveer 6 keer per jaar.

Duur

Een maandcommissaris wordt benoemd voor een termijn van drie jaar, met een mogelijke verlenging van drie jaar.

Profiel

Een maandcommissaris moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • meerderjarig zijn;
 • voeling hebben met de leefwereld van jongeren en mensenrechten;
 • op een vlotte manier met jongeren en het personeel van de voorziening kunnen communiceren;
 • getuigen van een sterke luisterbereidheid;
 • problemen helder kunnen formuleren en beschikken over een oplossingsgericht vermogen;
 • zelfstandig de bezoeken kunnen afleggen;
 • bij aanstelling een recent uittreksel uit het strafregister volgens model 2 voorleggen, waaruit blijkt dat er ten opzichte van hem/haar geen elementen bestaan die onverzoenbaar zijn met een aanstelling.


De onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de Commissie van Toezicht zijn van groot belang. Daarom komen volgende profielen niet in aanmerking voor de functie van maandcommissaris:

 • personeelsleden werkzaam in een jeugdhulpvoorziening;
 • personen met een politiek mandaat;
 • personeelsleden werkzaam in een overheidsdienst, met uitzondering van leerkrachten of docenten;
 • magistraten en parketmagistraten.

Wat bieden wij?

Als maandcommissaris staat u er niet alleen voor. U kan permanent rekenen op steun van het secretariaat van de Commissie. We voorzien begeleiding en opleiding bij de opstart. De Commissie van Toezicht voor jeugdinstellingen is divers samengesteld. U maakt er kennis met maandcommissarissen met verschillende maatschappelijke achtergronden, deskundigheid en ervaringen.

Zowel voor de vergadermomenten als de maandbezoeken ontvangt u een vrijwilligersvergoeding en uw verplaatsingsonkosten worden terugbetaald. U bent ook verzekerd via ons.

Informatie en reageren

Interesse in deze functie? Mail uw motiveringsbrief en een beknopt cv voor dinsdag 29 oktober 2019 naar inge.schoevaerts@vlaamsparlement.be.
Voor vragen kan u telefonisch contact nemen met Inge Schoevaerts op 02-552 41 32.