Main content

Leerlingenvervoer: leg de maximumduur van de rit decretaal vast op 120 minuten per dag

03.09.2020
Leerlingenvervoer: elk kind vlot tot aan de schoolpoort

Ouders en internaten klagen terecht bij ons over de lange reistijden in het buitengewoon onderwijs. 5 uur per dag op de bus om naar school te gaan? Dat is echt niet redelijk meer.
We contacteerden de kabinetten van Onderwijs en Mobiliteit en De Lijn. We herhaalden onze aanbevelingen en vroegen om de situatie snel te verbeteren in het belang van deze leerlingen.

En dan nog blijft er werk aan de winkel om de situatie te verbeteren. Het probleem van de lange busritten en de kwaliteit van het leerlingenvervoer is niet nieuw. Het krijgt door de coronamaatregelen wel grotere proporties.

Het leerlingenvervoer moet beter. Al jaren trekt het Kinderrechtencommissariaat aan de alarmbel over het leerlingenvervoer. In 2018 signaleerden we dat er elke dag 550 leerlingen langer dan drie en een half uur (220 minuten) op de bus van en naar een school zaten in het buitengewoon onderwijs. Op sommige bussen zaten 50 kinderen met verschillende handicaps.

Het Kinderrechtencommissariaat pleit ervoor om de maximumduur van de rit decretaal vast op 120 minuten per dag. Kinderen zouden ’s ochtends of ’s avonds niet langer dan 60 minuten onderweg mogen zijn. Een uitzondering kan voor kinderen die maandag van heel ver naar een residentiële setting gebracht worden en op vrijdag terug naar huis.

In 2013 brachten we een uitgebreide knelpuntennota uit over leerlingenvervoer.

We volgen de pilootprojecten op de voet.