Main content

Maison Source krijgt de Belgische Kinderrechtenprijs 2019

23.11.2019

Op 23 november 2019 reikte de jury van 20 Nederlandstalige en Franstalige kinderen en jongeren tussen 10 en 17 jaar in het Federaal Parlement de derde Belgische Kinderrechtenprijs uit aan Maison Source. Deze organisatie is actief in de provincie Luxemburg en ondersteunt jonge ouders uit kansarme milieus in hun dagelijkse activiteiten met hun kinderen. De Belgische Kinderrechtenprijs is een eerbetoon aan mensen en initiatieven die zich op een buitengewone manier inzetten voor de bevordering van de rechten van het kind, en dit alles door de reële participatie van jongeren.

Net zoals thuis

De vzw Maison Source, gevestigd in Barvaux, ondersteunt jonge ouders uit kansarme milieus in hun dagelijkse activiteiten. Samen met hun kinderen kunnen de jonge ouders er twee keer per week terecht. Ze worden er begeleid, doen samen allerlei activiteiten en krijgen er opvoedingsadvies.

In kansarme milieus kunnen jonge gezinnen het door een vaak moeilijk verleden extra lastig hebben. Maison Source helpt de jonge ouders bij problemen die ze ondervinden. Dit doen ze door de gezinnen te verwelkomen en ze te ondersteunen ‘alsof ze thuis zijn’. Zo vindt de begeleiding plaats in een woning met een woonkamer, een keuken, een speelruimte,... Door aan activiteiten deel te nemen zoals culinaire workshops, spelletjes en uitwisselingsmomenten krijgen ouders ruimte om in een veilige omgeving met hun gezin bezig te zijn en tegelijk opvoedingstips te krijgen als ze dat wensen. Alles samen komt dat zeker de ontwikkeling van de kinderen ten goede.

Omdat de organisatie sterk inzet op preventief werk dat de rechten van jonge kinderen bevordert, koos de jury voor Maison Source als winnaar van de Belgische Kinderrechtenprijs 2019.

Een prijs door en voor kinderen

Elk project werd geëvalueerd door een jury van 20 Nederlandse- en Franstalige enthousiastelingen tussen 10 en 17 jaar. De finalisten werden geselecteerd na een oproep tot kandidaatstelling die verspreid werd in de verschillende sectoren die relevant zijn voor kinderrechten.

De jonge juryleden, die zich sinds begin oktober voorbereiden, bepaalden zelf een aantal evaluatiecriteria (mate van integratie van kinderrechten, duurzaamheid, beschikbaarheid, toegevoegde waarde, positieve impact/sneeuwbaleffect, jongerenparticipatie). Deze criteria vormden de basis voor de gesprekken die de jury voerde met elk van de finalisten. Samen bepaalden de juryleden de winnaar.

"Ik mocht jongeren van verschillende leeftijden ontmoeten. Niet dezelfde taal spreken, was niet langer een grens. Ik vond het ook heel leuk dat er in België verenigingen zijn die zich inzetten voor kinderrechten, die overal gelden. En toen gaf het project me de kans om al eens te proeven van de volwassenwereld waarin ik later zal leven!", vertelt Perrine, 13 jaar en lid van de jongerenjury.

Over de Belgische Kinderrechtenprijs

De Kinderrechtenprijs is een initiatief van Plan International België, de Délégué général aux droits de l'enfant en het Kinderrechtencommissariaat. Deze prijs werd in 2017 in het leven geroepen om de toewijding en betrokkenheid van organisaties en initiatieven die kinderrechten respecteren en verdedigen, te belonen. De prijs wordt elk jaar toegekend aan Belgische initiatieven– afwisselend in Wallonië/Brussel en in Vlaanderen/Brussel.

De prijs is bedoeld om structuren, verenigingen en personen die zich inzetten voor kinderrechten te belonen en om kinderen bewust te maken van hun eigen rechten. Ook wil het initiatief er de aandacht op vestigen dat Belgische kinderen in staat zijn om te identificeren wie in onze samenleving hun rechten respecteert en vecht voor hun rechten.

Het initiatief is ontstaan uit de vaststelling dat er weinig wordt gezegd over kinderrechten, en als dat toch eens gebeurt, dit op negatieve wijze gebeurt: vanuit de schending van kinderrechten. Dit evenement doet net het tegenovergestelde. De jongerenjury zet mensen en initiatieven in de bloemetjes die zich op een buitengewone manier inzetten voor kinderrechten. En dit alles door middel van echte jongerenparticipatie.

De Belgische Kinderrechtenprijs vond dit jaar plaats in het kader van de dertigste verjaardag van het VN-Kinderrechtenverdrag.

Met de steun van het Federaal Parlement, het Parlement van de Federatie Wallonië-Brussel en BDO

Op 19 oktober was er de eerste selectieronde van de #Kinderrechtenprijs2019 in het Parlement van Franstalige gemeenschap. Tien organisaties met elk twee jongerenambassadeurs, stelden zichzelf voor met een filmpje, vertelden over hun initiatief en beantwoordden vragen van andere jongeren. Twintig Nederlandstalige en Franstalige jongerenjuryleden kozen vijf initiatieven aan de hand van de selectiecriteria die naar de volgende ronde gaan: Le Foyer des Jeunes, La J, La Maison Source, Toekomst ATELIER de l'Avenir, Yalla.