Main content

Kinderrechtencommissaris in hoorzitting over jeugdhulp en kinderopvang in coronabeleid

20.09.2020

Maandag 21 september sprak kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens in de hoorzitting van het Vlaams Parlement over corona, jeugdhulp en kinderopvang. Het gaat om een hoorzitting voor de evaluatie en verdere uitvoering van het Vlaamse coronabeleid in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Caroline Vrijens vertelde er over de klachten en signalen die het Kinderrechtencommissariaat kreeg van kinderen, jongeren, ouders en belangenbehartigers. De kinderrechtencommissaris praatte ook met kinderen en jongeren over de lockdown, de zomer, de schoolstart en de regels nu. Ook die signalen nam ze mee naar de hoorzitting.

Herbekijk de hoorzitting via https://youtu.be/a5b5BloBBGs?t=6962

Tijdelijke commissie over coronacrisis

Het Vlaams Parlement richtte naar aanleiding van de coronacrisis een tijdelijke commissie op. Die moet de crisisperiode evalueren, er de nodige lessen uit trekken, en de eerste aanzetten geven voor een postcoronatraject. Op de deze hoorzitting over jeugdhulp en kinderopvang hoorde de commissie ook nog algemeen directeur Hendrik Delaruelle van het Vlaams Welzijnsverbond en directeur Tim Stroobants van het Vlaams Expertisecentrum Kindermishandeling.