Main content

Kinderen sluit je niet op om migratieredenen

04.08.2018

België sloot bijna tien jaar lang geen kinderen meer op om migratieredenen. Sinds augustus 2018 maakt België gebruik van gesloten gezinsunits. Daarmee zet België een enorme stap achteruit. Opsluiting om migratieredenen is niet in het belang van het kind, ook al stelt België dat de units beantwoorden aan de behoeften van gezinnen met kinderen. Vele organisaties zijn het eens: 'Een kind sluit je niet op. Punt.' 

De Commissaris voor de Mensenrechten reageerde op die aankondiging dat opsluiting voor migratiedoeleinden, zelfs voor een korte periode en in materieel geschikte omstandigheden, nooit in het hogere belang van het kind is.

De Federale Ombudsman zei in 2009 dat kinderen opsluiten noch juridisch, noch medisch te verantwoorden is. In 2016 stelde hij opnieuw dat er geen stappen mogen gezet worden om gezinnen met kinderen op te sluiten in gesloten wooneenheden op het terrein van het centrum 127bis.23

De speciale VN-rapporteur voor foltering en andere wrede, onmenselijke of vernederende straffen of behandelingen besluit dat ‘vrijheidsberoving van kinderen gebaseerd op het migratiestatuut van hun ouders nooit in het hogere belang van het kind is, aan geen enkele noodzaak beantwoordt en buitensporig is, en een wrede, onmenselijke of vernederende behandeling kan vormen voor migrantenkinderen.’

Studies toonden aan dat detentie een diepgaande nefaste impact heeft op het welzijn, de gezondheid en de ontwikkeling van kinderen.

De kinderrechtencommissaris schreef begin augustus 2018 een opiniestuk voor De Standaard: Schrijf de alternatieven voor detentie niet af. (207.77 kB)

Er zijn alternatieven, het rapport van de Detention Coalition geeft een overzicht in 'There are alternatives. A handbook for preventing unnecessary immigration detention'