Main content

Kinderen en vrijwillige terugkeer

22.01.2015

Het project 'Vrijwillige Terugkeer' van de Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid van stad Gent bracht twee brochures uit met tips om rekening te houden met de kinderen binnen gezinnen die vrijwillig naar hun land van herkomst terugkeren. Een brochure richt zich tot terugkeerconsulenten en begeleiders. De andere brochure is bestemd voor ouders.