Main content

KET-talks: uitdagingen voor kinderrechten in 2038

22.03.2018
KET-talks: uitdagingen voor kinderrechten in 2038, Tine Hens (milieu), Yacinta Agten en Leen Bastiaansen (afstamming), Martine Goeman (migratie), Katleen Gabriels (privacy), 14u15u

Een vooruitblik naar 2038: welke uitdagingen zijn er voor kinderrechten? Milieu, afstamming, migratie en privacy worden belangrijke thema’s.

KET-talk: Kinderrechten zijn onze klimaatplichten: elk kind recht heeft op een gezonde, groene en bloeiende omgeving. Twaalf-minuten-speech door Tine Hens, 14u – 15u Concertzaal © Marco Mertens

KET-talk: Waar worstelen donorkinderen mee en hoe kan beleid hieraan tegemoetkomen? Twaalf-minuten-speech door Leen Bastiaansen en Jacinta Agten, 14u – 15u Concertzaal

KET-talk: Hoe geven we kinderen op de vlucht een stem en wat vertellen ze zelf over hun rechten? Twaalf-minuten-speech door Martine Goeman, 14u – 15u Concertzaal

KET-talk: Wat betekent privacy van kinderen (nog) in de toekomst? Twaalf-minuten-speech door Katleen Gabriels, 14u – 15u Concertzaal ©Karel Duerinckx

Twaalf-minuten-speeches door:

  • Tine Hens, journalist voor MO* en auteur heeft het over de ecologische uitdagingen waar we voor staan en het recht van ieder kind op een gezond milieu. Ze toont hoe kinderen actie ondernemen waar volwassenen het nalaten en ziet daarin hoop voor een andere en betere toekomst.
  • Leen (33) en Jacinta (38), beiden geboren via anonieme spermadonatie, onderzoeken vanuit hun persoonlijke ervaringen wat het betekent om niet te mogen weten waar je vandaan komt, en geen betekenisvolle band te mogen uitbouwen met je biologische verwanten. Welke impact kan het ontzeggen van deze basisrechten hebben op de ontwikkeling van een kind tot volwassene ? En hoe kan een beleid toch enigszins tegemoetkomen aan de worstelingen die donorkinderen op deze vlakken ervaren ?
  • Martine Goeman blikt vanuit haar werk voor Defence for Children (NL) terug én vooruit op hoe we met migratie omgaan. Ze toont hoe kinderen hierin een stem kunnen krijgen en wat ze zeggen over hun rechten.
  • Katleen Gabriels, specialist media- en computerethiek, bespreekt wat privacy (nog) betekent in de toekomst. Ze geeft inkijk in de parallelle online-wereld waarin veel kinderen en jongeren deels leven en waarin alles lijkt te worden vastgehouden.

 

Naar volledig programma Kind in alle staten.

Kind in alle staten - 20 jaar Kinderrechtencommissariaat - Bijloke Gent - 15 juni 2018