Main content

Jongeren namen het Vlaams Parlement even over op Kinderrechtendag 

03.12.2021
Banner voor Kinderrechtendag Vlaams Parlement 19 november 2021

Het Vlaams Parlement gooide zijn deuren open voor jongeren ter gelegenheid van zijn eerste Kinderrechtendag. Meer dan 70 jongeren tussen 14 en 18 jaar gingen in zes commissies in gesprek met 22 Vlaamse volksvertegenwoordigers. De onderwerpen op de agenda waren klimaat, mobiliteit, gelijke kansen, onderwijs, vrije tijd en welzijn.  In de voormiddag bereidden ze de resoluties voor. In de namiddag gingen de jongeren in gesprek met de Vlaamse volksvertegenwoordigers. Ze wilden hen vooral voeden met ideeën, vragen en bezorgdheden.

Een vliegende start met veel enthousiaste mensen

De enthousiaste dagmoderator Kristel Verbeke moest helaas in quarantaine blijven, maar werd meesterlijk vervangen door Arne Vanhaecke. Caroline Vrijens opende de dag, gevolgd door een gesprek met Vlaams Parlementsvoorzitter Liesbeth Homans en jongerenadviseur Benjamin Van Bunderen Robberechts. Samen pleitten ze ervoor om de stem van jongeren over alle voor hen belangrijke onderwerpen vaker te laten klinken in het parlement. De voorzitter gooide ook bloemetjes naar parlementslid Jeremie Vaneeckhout, die vorig jaar de idee voor de Kinderrechtendag in het Vlaams Parlement aanbracht. Bloemetjes die ook te beurt vallen aan mede-organisatoren van deze dag: Kenniscentrum Kinderrechten, de Kinderrechtencoalitie, de Vlaamse Scholierenkoepel, de Vlaamse Jeugdraad én elf jongerenadviseurs. Andere organisaties zetten eveneens hun schouders onder deze kinderrechtendag zoals AWEL, Bednet, Bond Beter LeefmilieuÇavariaChiro,  ECPAT-BelgiëGRIPHomestartKind en Samenleving, KIYO, het Netwerk tegen ArmoedePlan International BelgiëUit De Marge, de Vlaamse Dienst Speelpleinwerking en Young FENIX.

Zes commissies, zes resoluties

Na de opening gingen de jongeren onder begeleiding van moderatoren in verschillende werkgroepen aan de slag. Ze discussieerden op basis van deelthema's en sprokkels die uit de voorbereidende zoomsessies met academische- en praktijkexperten in oktober, voortkwamen. De jongeren clusterden ervaringen, ideeën, knelpunten, voorstellen en noteerden aanbevelingen. Tegen de middag lagen zes resoluties klaar:

In de namiddag werd de inhoud ervan besproken in de zes betreffende commissies. Dit gebeurde onder begeleiding van moderatoren/filosofen van onder meer de Odisee Hogeschool.

Overhandiging van de resoluties in de Plenaire Zitting

Na ruim twee en een half uur van gedachtewisselingen, verzamelden de jongeren en de volksvertegenwoordigers in de Koepelzaal. De besproken onderwerpen kwamen nog even aan bod en de commissievoorzitters beloofden met de voorstellen van de jongeren aan de slag te gaan. Vlaams minister van jeugd en coördinerend minister kinderrechten Benjamin Dalle sloot de dag in schoonheid af.

Omwille van corona werd de receptie nadien helaas geannuleerd, maar naar wat we hoorden, viel de dag bij zowel parlementsleden als jongeren goed in de smaak. Wordt vervolgd.