Main content

Het Kinderrechtencommissariaat zoekt een beleidsmedewerker sociaal beleid en armoedebestrijding (80%)

02.09.2019
Word jij mijn nieuwe beleidsmedewerker sociaal beleid en armoedebestrijding?

Het Kinderrechtencommissariaat verdedigt, als onafhankelijke autoriteit opgericht door het Vlaams Parlement, de rechten van minderjarigen en behartigt hun belangen. Het ziet toe op de levensomstandigheden van minderjarigen en treedt  op als vertolker van de rechten, noden en belangen van minderjarigen. Alles wat het Kinderrechtencommissariaat doet staat in het teken van een goede naleving en toepassing van kinderrechten in Vlaanderen.

Jouw functie

 • Je verleent op basis van gevoerd onderzoek schriftelijk en mondeling advies over kinderrechtenthema’s met focus op sociaal beleid en armoedebestrijding.
 • Je voert onderzoek door verschillende stukken te verzamelen, signalen uit meldingen te detecteren en kennis te verzamelen over de leefwereld en beleving van kinderen en jongeren.
 • Je onderhoudt brede contacten met beleidsmedewerkers en stakeholders op het terrein en bouwt een netwerk uit.
 • Je ondersteunt de ombudswerking van het Kinderrechtencommissariaat door inhoudelijk advies te geven en sporadisch zelf klachtenonderzoek te voeren.
 • Je ondersteunt de algemene werking van het Kinderrechtencommissariaat.


Het volledige examenreglement vind je hier (202.25 kB).

Jouw profiel

 • Je bezit een masterdiploma in de rechten of een diploma van master in de sociale wetenschappen zijnde antropologie, bestuurskunde, politicologie, rechtsgeleerdheid,  sociologie,  criminologie, pedagogiek, psychologie, sociaal werk of geschiedenis.
 • Je hebt minstens 3 jaar aantoonbare ervaring met advieswerk of beleidswerk over kinderen en jongeren. Daarbinnen heb je minstens 1 jaar ervaring met sociaal beleid en armoedebestrijding.
 • Je hebt kennis van kinderrechten, het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind en de vertaling ervan in de Belgische rechtsorde.
 • Je hebt kennis van (inter)nationale kinderrechtenactoren.
 • Je hebt kennis van de politieke structuren en de werking van het Vlaams, lokaal en federaal beleid.
 • Je hebt kennis van klachtenonderzoek en de regelgeving hieromtrent.
 • Je hebt kennis van relevante onderzoeksbronnen en –materiaal, onderzoeksmethodologieën en analysetechnieken.
 • Je hebt een vlotte pen.

Aanbod

 • Een uitdagende en boeiende functie met een gevarieerd takenpakket in een fijne werkomgeving.
 • Een contract van onbepaalde duur (80%).
 • Een aantrekkelijk salaris: het geïndexeerde bruto aanvangssalaris voor deze deeltijdse functie (80 %) bedraagt momenteel minimum 43.746,41 euro jaarlijks (bij de huidige liquidatiecoëfficiënt).
 • Extralegale voordelen zoals een hospitalisatie- en groepsver­zekering, gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een vergoeding voor de verplaatsingskosten woon-werk, een fietsvergoeding en een aantrekkelijke vakantieregeling.
 • Ruime mogelijkheden wat betreft vorming, bijscholing en ondersteuning.

Interesse?

Meer informatie kan je vinden op https://be.hudson.com/ of  in het examenreglement hieronder.

Stuur je sollicitatiebrief, het ingevuld sollicitatieformulier (82.21 kB) en een kopie van je diploma ten laatste op 30 september 2019 naar Hudson met als onderwerp ‘Beleidsmedewerker Kinderrechtencommissariaat’, t.a.v. Charlotte Reyniers, naar hrs.government@hudsonsolutions.com.

Je reactie wordt snel en confidentieel behandeld.