Main content

Het kind van onze dromen

17.10.2014

‘Hét kind bestaat niet. En toch worden we elke keer opnieuw aangetrokken door het idee van het gemiddelde kind.’ Kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen lanceerde op 17 oktober zijn nieuw boek' Het kind van onze dromen' in HETPALEIS te Antwerpen. Hij bracht er een brief gericht aan Shirley Temple (368.69 kB)

Bas Levering (pedagoog en hoofdredacteur Pedagogiek in praktijk) gaf zijn reflectie over het boek. In een panelgesprek bogen Stefaan Pleysier (docent criminologie KUL), Bas Levering (emeritus hoogleraar pedagogiek Universiteit Utrecht), Barbara Wyckmans (artistiek directeur HETPALEIS) en Naima Charkaoui (coördinator Kinderrechtencoalitie) zich over de toekomst van de kinderrechten.
Tussenin was er muziek van Esmé Bos en Bart Voet.

Het boek kan je bestellen bij Uitgeverij Lannoo.

Over het boek

Hoe we kijken naar kinderen zegt alles over onszelf

Statistieken, percentielen, ontwikkelingsschema's ... het zijn de instrumenten bij uitstek waarmee we kinderen vandaag in kaart brengen. Interessanter dan te focussen op het gemiddelde, is om aandacht te besteden aan de veelheid aan beelden van kinderen die er vandaag bestaan. Kinderen vereenzelvigen we met de natuur, kinderen zijn 'gevaarlijk jong', ze consumeren, en vallen samen met een steeds breder arsenaal aan labels. Dit lijkt echter vooral gedaan te worden om onszelf als volwassene een spiegel voor te houden. Hoe verhouden wij ons tot de verschillende beelden van kinderen die er bestaan? En ook: wat zegt dit over onszelf?

Hét kind bestaat niet.
En toch worden we iedere keer opnieuw aangetrokken door de idee van het gemiddelde kind.

Het kind van onze dromen bestaat niet uit uitgesponnen, langdradige essays. Via korte ‘spiegels’ en opvallend beeldmateriaal schetst auteur Bruno Vanobbergen een beeld van de diversiteit in de manieren waarop onze samenleving naar kinderen kijkt.

Bruno Vanobbergen is Doctor in de Pedagogische Wetenschappen. In zijn spreken en schrijven bouwt hij verder op zijn ervaringen als onderzoeker en gastdocent aan de Universiteit Gent en als Vlaams kinderrechtencommissaris (sedert 2009). Voor zowel nationale als internationale tijdschriften schrijft hij bijdragen over kinderrechten en over de geschiedenis van het  kindzijn.