Main content

Gedreven kinderrechtencommissaris gezocht

24.01.2019

Het Vlaams Kinderrechtencommissariaat zoekt een gedreven kinderrechtencommissaris met ervaring op het vlak van kinderrechten en/of mensenrechten, in communiceren met kinderen, ouders en professionals en in het leiden van een organisatie.

De kinderrechtencommissaris wordt fulltime aangesteld voor een termijn van zes jaar. Na evaluatie kan zijn mandaat eenmalig verlengd worden met zes jaar. Solliciteren kan ten laatste tot 17 februari 2019.

Vlaams Parlement

Kinderrechtencommissaris

Het Vlaams Kinderrechtencommissariaat ziet toe op de naleving van het kinderrechtenverdrag in Vlaanderen. Het verdedigt de rechten en behartigt de belangen van het kind. Zowel via het ombudswerk als via het advieswerk treedt het op als vertolker van de rechten, belangen en noden van het kind.

Als kinderrechtencommissaris bent u verantwoordelijk voor het algemeen beleid en de strategie van het Kinderrechtencommissariaat. U zorgt ervoor dat het Kinderrechtencommissariaat onafhankelijk en vlot werkt, inhoudelijk sterk werk levert, gekend is en gewaardeerd wordt. U staat in voor het dagelijks management. Daarbij geeft u leiding aan 14 medewerkers. U coacht en begeleidt hen. U vertegenwoordigt het Kinderrechtencommissariaat naar het Vlaams Parlement toe, en communiceert extern over het werk van de instelling.

Als kinderrechtencommissaris bent u ook voorzitter van de Commissie van Toezicht voor jeugdinstellingen.

Uw profiel

U hebt een masterdiploma en ten minste vijf jaar nuttige beroepservaring. Kennis van en ervaring met beleid en regelgeving op het vlak van kinderrechten en/of mensenrechten is een vereiste. De ideale kandidaat is sterk in communiceren met kinderen, ouders en professionals. U heeft ervaring met het leiden van een organisatie en geeft blijk van inzicht in de politieke werkomgeving.

Aanbod

Het Vlaams Parlement benoemt de kandidaat voor een mandaatperiode van zes jaar, eenmaal verlengbaar, met indiensttreding ten laatste op 1 juli 2019.

Het geïndexeerde brutosalaris voor een voltijdse betrekking bedraagt minimaal 78.592,50 euro bruto per jaar. U geniet ook een aantal sociale voordelen.

Sollicitatieprocedure

Solliciteren kan tot en met 17 februari 2019. Late kandidaatstellingen worden niet aanvaard.

Gedetailleerde info over de sollicitatieprocedure vindt u in het examenreglement op www.berenschot.be, of neem contact op met Diane Smets van Berenschot via krc@berenschot.be of 02 777 06 45.

Kinderrechtencommissaris gezocht