Main content

GAS naar Grondwettelijk Hof

18.12.2013

De Kinderrechtencoalitie en de Liga voor Mensenrechten dienden op 20 november 2013 elk een verzoekschrift in om de vernieuwde GAS-wet te vernietigen. De wet werd eind mei bijna unaniem goedgekeurd in de Kamer ondanks hevig protest van het middenveld. De vernieuwde GAS-wet druist regelrecht in tegen fundamentele rechtsbeginselen uit het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en valt niet te rijmen met het Kinderrechtenverdrag. Het Grondwettelijk Hof moet zich nu buigen over de omstreden GAS-boetes. De strijd tegen de GAS-wetgeving gaat onverminderd verder.