Main content

Exitstrategie COVID-19: aanbevelingen Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind

29.06.2020

De ingrijpende coronamaatregelen om de volksgezondheid te beschermen, leiden tot een aanzienlijke uitholling van de kinderrechten. Daarom richten leden van het Adviesorgaan van de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind met een gemeenschappelijke stem de volgende aanbevelingen naar de Groep van Experten die belast is met de Exitstrategie:

  • Kinderrechten expliciet inschrijven op de agenda van de GEES en de subwerkgroepen en kinderrechtenexperten uit te nodigen en te betrekken bij hun werkzaamheden. Deze experten zouden de subwerkgroepen en de GEES kunnen aanmoedigen om kinderrechten en het belang van het kind steeds prioritair en transversaal in ogenschouw te houden bij het verder uittekenen van de exit-strategie en de maatregelen die op langere termijn genomen kunnen worden.
  • Kennis nemen van de reeds uitgebrachte aanbevelingen die onder andere tot de Parlementen en Regeringen werden gericht (zie bijlage).
  • Een kindgerichte communicatie verzorgen via kanalen die voor kinderen en jongeren toegankelijk zijn.
  • Kinderen en jongeren zelf aan het woord laten en ze op een zinvolle manier betrekken in het uittekenen van de exit-strategie en in de eventuele evaluatie van de genomen maatregelen.
  • Ervoor zorgen dat de sociale en economische maatregelen inspelen op de kwetsbaarheid van de kinderen en jongeren en ongelijkheden herstellen om zo duurzame effecten te bereiken. Het is noodzakelijk dat de bezuinigingsmaatregelen, indien zij worden genomen, de ongelijkheden niet verder verdiepen.
     

>> Meer informatie op de site van de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind