Main content

Euthanasie voor oordeelsbekwame minderjarige

18.12.2013

De Senaat keurde op 12 december het wetsvoorstel goed dat de euthanasiewet uitbreidt. Wat de nieuwe wet zegt? Een oordeelsbekwame of een handelingsbekwame ontvoogde minderjarige kan om euthanasie verzoeken bij aanhoudend en ondraaglijk fysiek lijden dat over afzienbare tijd het overlijden tot gevolg heeft. De minderjarige moet bewust zijn op het ogenblik van het verzoek. De ouders (of wettelijke vertegenwoordiger) moeten hun schriftelijk akkoord geven. Een kinder- en jeugdpsychiater of psycholoog stelt de oordeelsbekwaamheid van de minderjarige vast, op vraag van de behandelende arts. Na het verzoek krijgen de betrokkenen psychische bijstand als ze daarom vragen.
Het Kinderrechtencommissariaat gaf eerder advies.