Main content

ENOC Rapport: veiligheid en fundamentele rechten van kinderen op de vlucht staan op het spel

25.01.2016

ENOC, het netwerk van 41 Europees kinderombudsmannen, richtte op 24 september 2015 een 'Taskforce kinderen op de vlucht' op. De Taskforce onder leiding van Marc Dullaert, de Nederlandse kinderombudsman, bracht op 25 januari 2016 zijn eerste rapport uit 'Veiligheid en fundamentele rechten van kinderen op de vlucht staan op het spel'. 

De Vlaamse kinderrechtencommissaris en zijn collega van de Franstalige Gemeenschap (DGDE) zijn lid van de Taskfoce en stuurden elk hun deelrapport in. Deze werden samen met heel wat andere informatie in een Europees rapport verwerkt.
De andere leden van de Taskforce zijn Nederland, Zweden, Kroatië, Engeland, Griekenland, Italië, Malta, Polen en Catalonië. Letland, Litouwen en Estland werkten ook mee aan het rapport.
Naast een rapportage over en door elk van die landen, werd ook informatie verzameld via interviews met vertegenwoordigers van internationale organisaties en door plaatsbezoeken aan transitcentra in Macedonië.

ENOC vraagt om op Europees niveau nu actie te ondernemen en om kinderen daarbij centraal te plaatsen. Om zo de rechten van alle kinderen op de vlucht te garanderen.

De aanbevelingen van ENOC

 1. Geef kinderen voorrang in het EU-hervestigingsprogramma
  • In september 2015 besliste de EU om 160.000 vluchtelingen (die zich momenteel vooral in Grieken­land en Italië bevinden) ter hervestigen en te verdelen over EU-landen. ENOC vraagt om hierbij voorrang te geven aan minderjarigen (en hun ouders).
 2. Maak beter gebruik van legale manieren om naar EU te komen
  • ENOC stelt vast dat in alle EU-landen een tendens bestaat om gezinshereniging te bemoeilijken. Dat zal gezinnen ertoe aanzetten om met de kinderen via smokkelroutes over land of over zee naar Europa te vluchten in plaats dat de vader of een oudere broer in zijn eentje voorop komt. Voor jonge kinderen nemen de risico’s daartoe toe. ENOC vraagt daarom gezinshereniging voor kinderen gemakkelijker te maken – naast andere legale wegen zoals humanitaire visa en verhoging van de quota voor hervestiging.
 3. Gebruik een kinderrechtenperspectief bij humanitaire hulp
  • ENOC pleit ervoor om ontwikkelingshulp aan derde landen afhankelijk te maken van respect voor de kinderrechten, onder meer het recht op onderwijs en het recht op bescherming tegen geweld en exploitatie.
 4. Stel minimumnormen op voor tijdelijke onthaal- en doorgangscentra
  • Tijdelijke onthaal- en doorgangscentra moeten volgens ENOC onverwijld winterproof gemaakt worden door te voorzien in verwarming, warm water, winterkledij, voldoende voedsel en professionele medische hulp. Er moeten meer kindvriendelijke (speel)ruimtes komen en de kinderen moeten kunnen rekenen op bescherming tegen geweld en misbruik. 
 5. Zorg voor meer volledige dataverzameling
  • Kinderen zijn vaak onvoldoende zichtbaar in de statistieken. ENOC vraagt de verzameling en het beschikbaar maken op Europees niveau van gegevens over vluchtelingen/asielzoekers mét onderscheid naar sekse, leeftijd, land van oorsprong en – bij kinderen – of ze al dan niet begeleid zijn door hun ouders. 

Meer informatie?

Het volledige rapport (1.27 MB) in het Engels lezen.

Het persbericht (91.95 kB) in het Engels lezen.