Main content

Decreet Preventieve gezinsondersteuning goedgekeurd

18.12.2013

Op 20 november keurde het Vlaams Parlement het decreet goed over de organisatie van preventieve gezinsondersteuning. Dat maakt werk van de Huizen van het Kind, herkenbare ontmoetings- en ondersteuningsplaatsen voor alle gezinnen. Het Kinderrechtencommissariaat gaf eerder advies. We zijn tevreden dat kinderen, jong of oud, welkom zijn met hun vragen over ontwikkeling, gezondheid of opvoeding. Een Huis van het Kind is er dus niet alleen voor ouders met pasgeborenen of pubers. Het is een lokaal netwerk dat vaak bestaande initiatieven bundelt. Het heeft niet per se overal hetzelfde aanbod, maar is wel herkenbaar. Lees getuigenissen.