Main content

Debat: Interlandelijke adoptie: een eindig verhaal?

21.03.2018
Interlandelijke adoptie: een eindig verhaal?, Tom De Cock, 15u-16u

Adoptie lijkt op het eerste gezicht eenvoudig: een kind zonder ouderlijk gezag krijgt een permanente thuis en familie. In realiteit is adoptie, vooral in zijn interlandelijke vorm, één van de meest complexe kinderbeschermingsmaatregelen.

Op basis van recente adopties en de onzekerheden en misbruiken die hiermee gepaard gingen, is een grondige reflectie over interlandelijke adoptie meer dan ooit nodig. Er zijn nog heel wat vragen onbeantwoord. Moeten we interlandelijke adoptie in een andere context plaatsen? Moeten we niet meer inzetten op het versterken van herkomstlanden? Moet er meer aandacht zijn voor de rol die de biologische ouders in het leven van het kind spelen? Is een open vorm van adoptie of een vorm van internationale pleegzorg in sommige situaties aangewezen? Zijn oudere kinderen adoptabel?

Tom De Cock (MNM-DJ en adoptiepapa) modereert het debat met onder meer Adinda Aelvoet (muzikant en adoptiekind), Lieven Vandendriessche (coach/ondernemer en adoptievader), Wouter Vandenhole (hoogleraar mensen- en kinderrechten Universiteit Antwerpen), Ariane Van den Berghe (Vlaamse adoptieambtenaar) en Katrien Schryvers (Vlaams volksvertegenwoordiger voor CD&V).

 

Naar volledig programma Kind in alle staten.

Kind in alle staten - 20 jaar Kinderrechtencommissariaat - Bijloke Gent - 15 juni 2018