Main content

Debat: Afstand en nabijheid in de zorg

21.03.2018
Afstand en nabijheid in de zorg, Fien Sabbe, 13u15-14u15

Hoe definieer je afstand en nabijheid in zorgrelaties met jongeren? Hoe ga je daarmee om?

Jongeren in de zorg leren ons dat de ‘mens’ in de professionele hulpverlener van essentieel belang is. Ze vertellen over die ene hulpverlener die voor hen het verschil maakte. Een goede hulpverlener is iemand die ze vertrouwen, die hen begrijpt, waarmee ze een fietstocht maken, die ze later nog willen terugzien, die hen het gevoel geeft dat ze de moeite waard zijn, dat er iemand om hen geeft, … Zijn er zaken in de regelgeving en het beleid die het ontwikkelen van zo’n vertrouwensvolle relaties extra bevorderen? Of omgekeerd: die dit extra belemmeren? 

Niet zelden wordt professionalisme geassocieerd met objectiviteit, neutraliteit, afspraken, regels en toezicht op de naleving van de regels. Zijn dat zaken die de vertrouwensvolle relatie tussen de professional en jongere ondersteunen of zijn het drempels?

Hoe zit het met de ‘geografische’ afstand en nabijheid bij uithuisplaatsingen? Jongeren vertellen dat ze zeer vaak opnieuw moeten beginnen. Ze verhuizen van de ene naar de andere hulpverleningsvorm. Dit hypothekeert hun kansen op duurzame relaties en netwerken met ouders, andere jongeren of vertrouwensvolle professionals. Nochtans zijn deze relaties ook na hun 18 jaar van essentieel belang. Anticiperen de panelleden op deze nood? Ondersteunen ze de ontwikkeling van netwerken met ouders, jongeren in de voorziening maar ook jongeren buiten de voorziening?

Debat gemodereerd door Fien Sabbe met onder meer Saskia Van Nieuwenhove (journalist, ervaringsdekundige in de jeugdhulp, vangt jongeren thuis op), Denise De Bondt (voogd voor NBMV, begeleid door de dienst voogdij), Stijn Van Eyken (directeur Don Bosco internaat Sint-Pieters-Woluwe, werkt met professionals en vrijwilligers), Luc Deneffe (directeur vzw De Wissel, organisatie in de Jeugdzorg) en John Crombez (voorzitter sp.a).

 

Naar volledig programma Kind in alle staten.

Kind in alle staten - 20 jaar Kinderrechtencommissariaat - Bijloke Gent - 15 juni 2018