Main content

CPT bezoekt België

28.10.2013

Het Europees Comité ter preventie van foltering en onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing (CPT) bezocht België in september 2013. Ook met het Kinderrechtencommissariaat was er een gesprek. Het onafhankelijk comité van de Raad van Europa ziet toe op de menswaardige behandeling van kinderen en volwassenen in detentie. Het CPT bezoekt onder andere gemeenschapsinstellingen, jeugdgevangenissen, politiekantoren en psychiatrische instellingen. Het praat met mensen in detentie, rapporteert erover en verwacht van België een antwoord op de problemen in hun rapport.

Ter voorbereiding spreekt het CPT instanties organisaties die informeren over detentie-omstandigheden. Zo kaartte het Kinderrechtencommissariaat op 24 september 2013 deze ‘Vlaamse’ knelpunten aan:

Positieve evoluties

 • De Vlaamse overheid maakt de laatste jaren werk van inspectie, onderwijs en een visie op de rechtspositie van de minderjarigen in de Vlaamse gemeenschapsinstellingen en detentiecentra.
 • Er is Zorg- en onderwijsinspectie aanwezig in de gemeenschapsinstellingen en Everberg.
 • De – uit handen gegeven – jongeren in Tongeren vallen onder de wet-Dupont en hebben een Comité van Toezicht.

Blijvende knelpunten

 • De onthaalleefgroep en de verplicht te doorlopen fasen bij aankomst in de gemeen-schapsinstellingen, waardoor afzondering bij start nog altijd regel is;
 • Time-out voor meisjes: ‘time’ dekt vele ladingen: meisjes van één instelling moeten hun straf in een andere instelling uitzitten;
 • Klachtrecht, monitoring en toezicht;
 • De naaktfouilles;
 • De infrastructuur van Tongeren die nog altijd te wensen overlaat, en waar minderjarigen samen zitten met meerderjarigen;
 • De omgang met seksueel misbruik in de instellingen: gebrek aan duidelijke procedures voor de minderjarigen zelf;
 • Het prangende tekort aan gespecialiseerde zorg voor minderjarigen met psychiatrische problemen: knelpuntdossiers en minderjarigen bij volwassenen in de volwassenenpsychiatrie;
 • Het tekort aan jeugdhulpvoorzieningen waardoor jongeren langer in gemeenschapsinstellingen verblijven;
 • De Intensieve behandelingseenheden (IBE’s) die onder het statuut van ‘proefproject’ vallen, waardoor er geen inspectie is vanuit de Zorginspectie;
 • Contexten van beslotenheid: gemeenten die bouwen aan initiatieven om minderjarigen van hun vrijheid te beroven.