Main content

Commissie van toezicht krijgt vaste stek bij Kinderrechtencommissariaat

25.01.2017

Bij het Kinderrechtencommissariaat wordt een Commissie van toezicht opgericht. Deze Commissie is een toezichtsorgaan op alle Vlaamse instellingen waar jongeren verblijven die tijdelijk hun vrijheid ontnomen zijn. Dat werd goedgekeurd op de plenaire vergadering in het Vlaams Parlement op woensdag 25 januari 2017. Dat is een mijlpaal en betekent een sterkere rechtsbescherming voor jongeren in gesloten opvang, een extra venster gaat open.

Kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen: ‘Iemand tijdelijk zijn vrijheid ontnemen is een ingrijpende maatregel. Met een Commissie van toezicht is het mogelijk de plaatsen waar dat gebeurt, goed op te volgen. We doen dat al bij volwassenen, het is belangrijk dat het nu ook voor minderjarigen gebeurt. Niet vanuit een wantrouwen tegenover de instellingen, maar als een extra venster dat wordt opengezet. De Commissie van toezicht zal bestaan uit maandcommissarissen die maandelijks de instellingen bezoeken. Ze zullen er contact hebben met jongeren, met opvoeders en directie. Op die manier is het mogelijk een vinger aan de pols te houden en als nodig stappen te zetten om met bepaalde klachten om te gaan.’

Het Kinderrechtencommissariaat is heel tevreden met het initiatief van het Vlaams Parlement. Als Kinderrechtencommissariaat vragen we al jaren een beter klachtenkader en een verdergaand toezicht voor jongeren in gesloten opvang.

Extra open venster

Toezien op hoe jongeren behandeld worden binnen de muren van een instelling is uiterst belangrijk. Ze leven er vaak in een strak institutionele structuur met een uitgesproken gezags- en machtskader. Deze manier van samenleven vraagt een bijzondere rechtsbescherming. De maandcommissarissen zullen er mee op toezien dat de rechten van de jongeren gerespecteerd worden, maar kunnen tegelijk een verbindingspersoon zijn bij mogelijke conflicten.

Maandcommissarissen zijn vrijwilligers

De Commissie van toezicht bestaat uit maandcommissarissen. Per instelling zal er minstens een maandcommissaris zijn. Hij of zij gaat één keer per maand op bezoek, praat en eet er met jongeren en personeel, om zo een vinger aan de pols te houden. Jongeren kunnen de maandcommissaris rechtstreeks aanspreken en hun bekommernissen aan hem overmaken of vragen om te bemiddelen in bepaalde zaken.

Kinderrechtencommissaris is voorzitter van de Commissie

De kinderrechtencommissaris stuurt als voorzitter van de Commissie van toezicht het secretariaat van de Commissie aan. Zo kan de Commissie zijn opdrachten in volle onafhankelijkheid uitvoeren.

Instellingen met een vrijheidsbenemend karakter

Voorlopig gaat het over instellingen of afdelingen waar jongeren in een gesloten of besloten regime verblijven. Hieronder vallen de drie gemeenschapsinstellingen met samen 6 afdelingen, enkele afdelingen van organisaties voor bijzondere jeugdzorg en het detentiecentrum De Wijngaard in Tongeren.

Eerste bezoeken najaar 2017

Het Kinderrechtencommissariaat zal een publieke oproep lanceren om maandcommissarissen te werven. Na vorming en begeleiding van deze vrijwilligers hopen we in het najaar van 2017 met de eerste bezoeken te starten.

Wil je je nu al aanmelden als mogelijke maandcommissaris? Mail naar inge.schoevaerts@vlaamsparlement.be