Main content

Breed maatschappelijk GAS-debat?

26.02.2013

Resultaten bevraging GAS bij minderjarigen

Bijna de helft van de Vlaamse gemeenten (144) beantwoordden de online vragenlijst over de gemeentelijke administratieve sancties (GAS) bij minderjarigen. De bevraging van het Kinderrechtencommissariaat liep tijdens de zomer van 2012.

GAS voor minderjarigen in opmars?

De bevraging maakt duidelijk dat het niet altijd evident is voor gemeenten om de gegevens te verzamelen en op eenzelfde manier te verwerken en door te geven. Een goed zicht krijgen op de GAS-praktijk is daardoor moeilijk. Daarnaast zien we dat de GAS voor minderjarigen in de lift lijkt te zitten. Daarom bevelen we aan om een grondig onderzoek te doen naar de toepassing van de GAS bij minderjarigen, vooraleer dit systeem te hervormen en te verruimen.

Diversiteit in sanctioneren en bemiddelen

Ons verkennend onderzoek toont aan dat er grote verschillen zijn tussen de gemeenten. De redenen waarvoor je administratief gesanctioneerd kan worden, liggen sterk uiteen. Alsook de bemiddeling zelf en de diensten die ze aanbieden.

Voeding voor parlementair debat

Er beweegt intussen heel wat op federaal vlak: de ministerraad keurde half december 2012 het voorontwerp goed dat het systeem van GAS ingrijpend hervormt. We staan aan de vooravond van het parlementair en hopelijk ook maatschappelijk debat.

Gehoor, gehoord?

De kinderrechtencommissaris en zijn Franstalige collega, de Délégué général aux droits de l'enfant, vragen om gehoord te worden tijdens de besprekingen van het wetsontwerp rond de gemeentelijke administratieve sancties. Het zijn de leden van de Commissie Binnenlandse Zaken, Algemene Zaken en het Openbaar Ambt die zich daarover buigen.
Zodra de Raad van State en de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer zich uitspreken over het ontwerp, volgt een schriftelijk advies van het Kinderrechtencommissariaat. Daarin toetsen we de conformiteit van deze nieuwe wetgeving met het door België geratificeerde Kinderrechtenverdrag.

Meer?

  • Lees hieronder alle resultaten
  • De Délégué général aux droits de l'enfant deed eenzelfde bevraging in de Brusselse en Waalse gemeenten. Die resultaten kan u vinden in zijn jaarverslag.
  • Lees eerder verschenen teksten (307.38 kB) over de GAS