Main content

België moet lijfstraffen voor kinderen verbieden bij wet

29.05.2015

De Raad van Europa stelt dat het verbod op het fysiek straffen van kinderen, inclusief lijfstraffen, in de Belgische wetgeving en rechtspraak niet duidelijk genoeg is. Meerdere internationale organisaties klaagden België daarvoor al aan. In 2010 adviseerde het VN-Comité voor de Rechten van het Kind de Belgische Staat nogmaals om wetgevende maatregelen te nemen. Daarnaast vroeg het VN-Comité ook om voorlichtingscampagnes op te zetten. Er is de voorbije tijd al heel wat sensibilsering gebeurd, maar op een aanpassing van de wet blijft het wachten. 

Persbericht van 29 mei 2015 van het Europees Comité voor Sociale Rechten (Raad van Europa) 

Corporal punishment of children: Council of Europe finds Belgium in breach of the European Social Charter

Strasbourg, 29.05.2015 – In a decision published today, the Council of Europe’s European Committee of Social Rights has found that the corporal punishment of children is not prohibited in a sufficiently clear, binding and precise manner under Belgian legislation or case-law.

The Committee, responsible for monitoring the application of the European Social Charter, also points out that it has repeatedly found that the situation was not in conformity with Article 17 of the Charter (Conclusions 2011).

Violence against children, including corporal punishment, is a major abuse of their human rights, and equal protection under the law must be guaranteed to them. The Council of Europe has been working to see corporal punishment of children outlawed in each of its 47 member countries, and positive parenting programmes set up by governments to encourage parents to make the family violence-free.

Background:
Complaints were lodged with the Council of Europe in February 2013 against seven member countries (Belgium, Czech Republic, France, Ireland, Italy, Cyprus, Slovenia) by an INGO holding participatory status with the Council of Europe, the Association for the Protection of All Children (APPROACH), because of “the lack of explicit and effective prohibition of all corporal punishment of children, in the family, schools and other settings”.

The European Social Charter, the counterpart to the European Convention on Human Rights in the field of social and economic rights, is a legally binding international treaty which States undertake to comply with upon ratification. Belgium ratified the revised Charter in March 2004.

Meer info: http://www.coe.int/en/web/portal/-/corporal-punishment-of-childr-1

Verbod is sterk maatschappelijk signaal

Het Kinderrechtencommissariaat gelooft sterk in een verbod als maatschappelijk signaal. Het stelt op scherp dat geweld op kinderen niet kan. Een wettelijk verbod moet mensen alerter maken en kan een ontradend effect hebben. Daarbij hoort een breder debat over geweld tegenover kinderen. Geweld beheers je niet door het blind te censureren of door het enkel van bovenaf te verbieden. We moeten het geweld proberen begrijpen, maar tegelijk ook in staat zijn om te interveniëren wanneer het moet. Het vraagt sensibiliseringscampagnes om iedereen bewust te maken van hoe hij of zij met kinderen en jongeren omgaat.