Main content

Alternatieve rapporten werpen kritische blik op naleving kinderrechten in België

09.07.2018

Op 1 maart 2018 diende het Kinderrechtencommissariaat samen met de Délégué général aux droits de l’enfant zijn alternatief rapport (898.58 kB) in bij het VN-Kinderrechtencomité in Genève. In ons alternatief rapport leggen we het Belgische beleid naast de signalen en klachten over kinderrechtenschendingen van minderjarigen en hun belangenbehartigers. Het VN-Kinderrechtencomité ziet toe op de naleving van de rechten van het kind in verschillende lidstaten via een vijfjaarlijks rapporteringsproces.

Om de vijf jaar moeten de Belgische overheden volgens het kinderrechtenverdrag een balans opmaken in een rapport. Op 14 juli 2017 overhandigde België zijn gecombineerd vijfde en zesde periodiek rapport aan het VN-Kinderrechtencomité. Het rapport bundelt de inspanningen van de Vlaamse, Waalse en Belgische overheden. In dit Comité zetelen onafhankelijke experts uit verschillende landen.

Ook de Kinderrechtencoalitie geeft samen met zijn Franstalige zusterorganisatie de Coordination des ONG pour les droits de l’enfant vanuit 41 middenveldorganisaties een onafhankelijke stand van zaken in hun alternatief rapport. UNICEF België belicht in zijn alternatief kinderrapport, vanuit het ‘What Do You Think?’-project de belangrijkste uitdagingen voor kinderen in kwetsbare situaties in België.

Het VN-Kinderrechtencomité gebruikt de alternatieve rapporten als extra informatie voor de besprekingen van het Belgische overheidsrapport. In juni 2018 werden de kinderrechtenactoren gehoord door het VN-Kinderrechtencomité in Genève. Het rapporteringsproces mondt finaal uit in slotbeschouwingen (begin 2019), aanbevelingen waar België komende vijf jaar werk van moet maken.

Niet alle kinderen krijgen evenveel kansen

‘De ongelijkheid blijft groot tussen kinderen en jongeren in België: kinderen in de jeugdhulp, kinderen met een handicap, kinderen in armoede en kinderen met een migratieachtergrond krijgen duidelijk minder kansen dan andere. Trappen we hier een open deur in? Elk kind evenveel kansen garanderen blijft één van de grote uitdagingen waar we met de kinderrechten voor staan’ luidt de gezamenlijke conclusie in het  persbericht (191.67 kB) van Bruno Vanobbergen (Vlaams kinderrechtencommissaris), Bernard De Vos (Délégué général aux droits de l’enfant) en de Vlaamse en Franstalige middenveldorganisaties, verenigd in de Kinderrechtencoalitie en de Coordination des ONG pour les droits de l’enfant en het ‘What do you think?’-project van UNICEF België.

Het rapporteringsproces kent verschillende stappen bij het VN-Kinderrechtencomité

  • Pre-sessional: mondelinge voorstelling alternatieve rapporten aan het VN-Kinderrechtencomité in Genève (voorzien voor België juni 2018)
  • List of issues: Comité stelt een lijst met sleutelvragen op. Het VN-Kinderrechtencomité maakte op 9 juli 2018 zijn list issues over aan België waarop België schriftelijk moet reageren.
  • De (Belgische) overheid moet daar schriftelijk op reageren.
  • Sessional: het (Belgisch) rapport wordt toegelicht en besproken in Geneve. (voorzien voor België eind januari 2019, 80ste sessie).
  • Het Comité stelt slotbeschouwingen op voor de overheid. Die worden medegedeeld aan de Algemene Vergadering van de VN en de betrokken lidstaat.